Η καινοτομία είναι εκείνη που ξεχωρίζει τον ηγέτη απ’ αυτόν που ακολουθεί, είχε πει κάποτε ο Αμερικάνος επιχειρηματίας Steve Jobs και σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα συνιστά τη μόνη σταθερή συνθήκη, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιστρατεύσουν την επινοητικότητά τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κλιματικό κίνδυνο, τον υψηλό πληθωρισμό και τις βίαιες κοινωνικές αλλαγές, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξή τους.

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ήδη εντυπωσιακά βήματα προόδου προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς σύμφωνα και με σχετική έρευνα που διεξήχθη το 2021 από το ΕΚΤ και αφορούσε περισσότερες από 14.500 επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, τη διετία 2018-2020 η χώρα μας κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο συνεργατικός σχηματισμός που μεταμορφώνει τον κλάδο της Ενέργειας και της Βιωσιμότητας
Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της εποχής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων στην Ελλάδα, ενός συνεργατικού σχηματισμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει αρωγό στην προσπάθεια υποστήριξης και προώθησης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δύο βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας, στον κλάδο της Ενέργειας και της Βιωσιμότητας.

Ιωάννης Χατζηγεωργίου Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ΕθνικΌ Μετσόβιο Πολυτεχνείο
«Η ίδρυση του ΕΚΙ, που έγινε με πρωτοβουλία, από κοινού του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανεξαρτησία της χώρας»

Η ίδρυση και σύσταση του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων εγκρίθηκε από τη ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της δράσης ‘Κέντρα Ικανοτήτων’ (ΚΙ) για την ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ικανοτήτων στη χώρα, ενώ η προκήρυξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η ίδρυση του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων (ΕΚΙ) φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανεξαρτησία της χώρας, επιβεβαιώνει ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συντονιστής της Πράξης της ΓΓΕΚ για την δημιουργία του ΕΚΙ,, υπογραμμίζοντας πως το κέντρο διασυνδέει την καινοτομία στην έρευνα με την επιχειρηματική της διάσταση και την εμπορική της εκμετάλλευση. Η λειτουργία της εταιρείας είναι από μόνη της μοναδικό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα που επιτρέπει εγγύτερη επαφή του ΕΜΠ, καθώς και των άλλων ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση, με μερικούς από τους σημαντικότερους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας στη χώρα μας, σημειώνει.

Δρ Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ
«Η ενεργειακή μετάβαση ισοδυναμεί κυρίως με μια συλλογική προσπάθεια, που απαιτεί την εμπλοκή και την υποστήριξη όλου του δυναμικού της χώρας ώστε να πετύχει»

Η Ελλάδα σήμερα παράγει μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας στον τομέα της ενέργειας με άριστα ερευνητικά αποτελέσματα, δηλώνει στο Construction o Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ προσθέτοντας πως ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα συνιστά ζητούμενο η αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα εγχώρια προϊόντα με γνώμονα ένα ενεργειακό προγραμματισμό που μπορεί να κοιτάξει μακριά, να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης και να απαντήσει αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Στην παραπάνω ανάγκη απαντά το πρώτο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (ΕΚΙ), μας λέει τονίζοντας πως με όραμα την ομαλή ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων, το ΕΠΙΣΕΥ συντονίζει και υλοποιεί ήδη με επιτυχία έργα μεγάλης κλίμακας σχετικά με την έξυπνη ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές, την αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων, την ηλεκτροκίνηση, την επεξεργασία λυμάτων, την κατασκευή κτιρίων μηδενικής-θετικής ενεργειακής κατανάλωσης, την ανάπτυξη τοπικών έξυπνων δικτύων, κ.α. Οι προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας – χημική, ηλεκτρική, μηχανική αποθήκευση- αλλά και τεχνολογίες μεταφοράς και διανομής ενέργειας -σταθμοί αποθήκευσης, διασυνδεδεμένα ενεργειακά δίκτυα ηλεκτρισμού, αερίων και υγρών καυσίμων, θέρμανσης και ψύξης- αποτελούν μερικά από τα καίρια πεδία στα οποία συσσωρεύουμε τεχνογνωσία και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει o Δρ. Άγγελος Αμδίτης, προσθέτοντας όμως πως η ενεργειακή μετάβαση ισοδυναμεί κυρίως με μια συλλογική προσπάθεια, που απαιτεί την εμπλοκή και την υποστήριξη όλου του δυναμικού της χώρας ώστε να πετύχει. Χρειάζεται την κοινωνία ως αρωγό, την έρευνα και την επιστήμη ως οδηγό και αυτή ακριβώς την σύμπραξη έρχεται να ενορχηστρώσει το ΕΚΙ, σε μια κοινή πορεία προς την ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής Πρύτανης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
«Η ενεργειακή μετάβαση προς την αειφορία απαιτεί, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, γνήσια καινοτομία με σοβαρό τεχνολογικό περιεχόμενο και υψηλή συνεργατικότητα»

Οι φορείς που συμμετέχουν στο Ελληνικό Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων
Στον συντονιστικό ρόλο του καινοτόμου εγχειρήματος βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώ στο Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχουν επιπλέον σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ερευνητικοί φορείς όπως και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας, και συγκεκριμένα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, η MOTOROIL EΛΛΑΣ, η Μυτιληναίος, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΑΣΑ, η Δαναός Ειδικοί Σύμβουλοι, η HYDRUS, η Αναπτυξιακή Δήμου Τρικκαίων, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος. Η ενεργειακή μετάβαση προς την αειφορία απαιτεί, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, γνήσια καινοτομία με σοβαρό τεχνολογικό περιεχόμενο και υψηλή συνεργατικότητα, τονίζει ο Καθηγητής Ανδρέας Γ. Μπουντουβής, Πρύτανης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εξηγώντας μας πως σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η πρωτοβουλία του ΕΜΠ να δημιουργήσει το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (ΕΚΙ), εκμεταλλευόμενο τη μακροχρόνια πρωτοπορία του στα ενεργειακά θέματα και τους ισχυρούς του δεσμούς με την ελληνική αγορά ενέργειας και περιβάλλοντος.

Δημήτρης Τσιαμήτρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
«Το ΕΚΙ διευρύνει τα πεδία και τους δυνητικούς φορείς συνεργασίας στη βασική και ειδικά στην εφαρμοσμένη έρευνα»

Μέσα από το ΕΚΙ, το ΕΜΠ φιλοδοξεί να ανελιχθεί σε μόνιμο συμμέτοχο στον διεθνή εφαρμοσμένο τεχνολογικό διάλογο, που αφορά στην Ενέργεια και το Περιβάλλον και να βοηθήσει έτσι την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να κινηθεί με αξιώσεις και μέτρο προς την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, μας αποκαλύπτει συγκαταλέγοντας στα εχέγγυα για την φιλοδοξία του ΕΜΠ από τη μία το άριστο ερευνητικό προσωπικό του ίδιου και των λοιπών ακαδημαϊκών εταίρων του ΕΚΙ και από την άλλη την επιρροή, την ευρωστία και την εμπορική αξιοσύνη των λοιπών εταίρων του Κέντρου. Αναμφισβήτητα, η εμβάθυνση στη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα συνιστά κύριο ζητούμενο για το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων. Όπως, μάλιστα, μας πληροφορεί ο Δημήτρης Τσιαμήτρος, αναπληρωτής καθηγητής, τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, πολυτεχνική σχολή, πανεπιστήμιο δυτικής μακεδονίας, οι πρώτες μελέτες του ΕΚΙ στοχεύουν: στη διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής πράσινου υδρογόνου και πράσινης μεθανόλης από δέσμευση CO2 και πράσινο υδρογόνο, ως καύσιμα στις μετακινήσεις, στην εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία με διαρκή και online παρακολούθηση και συσχέτιση με την παραγωγή και την πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο και στην εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης στόλου ηλεκτρικών οχημάτων από την πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου, ΤΕ. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω μελέτες θα έχουν ως αποτελέσματα οδηγούς εφαρμογής παραγωγής πράσινης μεθανόλης στην Ελλάδα, τεχνικές εξοικονόμησης στη βιομηχανία και αντίστοιχα εργαλεία ελληνικής προέλευσης και δυνητικά εξαγώγιμα και καινοτόμες τεχνικές διαχείρισης στόλου ηλεκτρικών οχημάτων για την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου, μας λέει επισημαίνοντας πως το ΕΚΙ διευρύνει τα πεδία και τους δυνητικούς φορείς συνεργασίας στη βασική και ειδικά στην εφαρμοσμένη έρευνα, με αποτελέσματα εξαιρετικά χρήσιμα για την οικονομία και τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Δημήτρης Θεοδοσίου Managing Director, DANAOS Management Consultants S.A.
«Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος μηδενικών ρύπων, οι υπάρχουσες τεχνολογίες δεν μπορούν να προσφέρουν λύση χωρίς τη χρήση πράσινων καυσίμων που είναι η πρόκληση του εγγυτάτου μέλλοντος»

Ο τεχνολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
Η συμβολή στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων λαμβάνει βαρύνουσα σημασία για το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων, που έχοντας ως βασική μέριμνά του την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη δημιουργία δικτύων και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, εστιάζει στα ακόλουθα αντικείμενα: Κεντρική Παραγωγή Ενέργειας στη Μεταλιγνιτική Εποχή, Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αποκεντρωμένη παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αποθήκευση Ενέργειας, Έξυπνες Πόλεις και κοινότητες, Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας. Στρατηγική επιλογή χαρακτηρίζει τη συμμετοχή της Danaos Management Consultants στο εγχείρημα του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων ο Δημήτρης Θεοδοσίου, Managing Director της DANAOS Management Consultants S.A., αποκαλύπτοντας τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει για συστήματα της Danaos που καταγράφουν και βελτιστοποιούν την απόδοση των πλοίων και, κατά συνέπεια, την εκπομπή ρύπων για να προσαρμοστούν μεσοπρόθεσμα στις ισχύουσες διατάξεις της απανθρακοποίησης..

Προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος μηδενικών ρύπων, ατυχώς οι υπάρχουσες τεχνολογίες δεν μπορούν να προσφέρουν λύση χωρίς τη χρήση πράσινων καυσίμων που είναι η πρόκληση του εγγυτάτου μέλλοντος, μας εξηγεί συμπληρώνοντας πως, στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης, το ΕΚΙ έχει την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να δώσει την ελληνική λύση.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέασ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, MYTILINEOS
«Μετέχουμε ενεργά στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου και υλοποιούμε μαζί τη στρατηγική Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες»

Στη MYTILINEOS είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμμετέχουμε στο εγχείρημα του Κέντρου Ικανοτήτων, να γεφυρώσουμε το χάσμα προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, δηλώνει στο Construction ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS τονίζοντας πως η εταιρεία επιλέγει στρατηγικά τη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και με ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του Horizon Europe, για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Μετέχουμε ενεργά στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου και υλοποιούμε μαζί τη στρατηγική Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την τεχνογνωσία μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ενέργεια, υπογραμμίζει ενημερώνοντάς μας μας πως όσα δουλεύουν βρίσκουν εφαρμογή στην πλατφόρμα που πρόσφατα ανακοίνωσαν, την MYTILINEOS Smart Cities, η οποία πρόκειται να υλοποιήσει την πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα στον οικισμό Άσπρα Σπίτια της Παραλίας Διστόμου. Επενδύουμε λοιπόν σε Έλληνες ερευνητές και Ελληνικά εργαστήρια για μεταφορά γνώσης προς την αγορά και την βιομηχανία, συμπληρώνει.

Χάρης Καλλιάρας Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, e-Trikala
«Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ΕΚΙ (μέσω της e-Trikala A.E.), η πόλη των Τρικάλων θα λειτουργήσει ως ένα μεγάλο χωρικό living lab για να δοκιμαστούν τα αποτελέσματα των μελετών και οι πιλοτικές δράσεις που θα προκύψουν»

Δημιουργώντας «έξυπνες» πόλεις με τη συμβολή της τεχνολογίας
Για τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές πόλεις, μεταξύ αυτών την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική αλλαγή, την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη, τη μετανάστευση, την κοινωνική συνοχή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, μας μιλά στο Construction o Χάρης Καλλιάρας, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου στην e-Trikala Α.Ε. Οι πόλεις μας αποτελούν δυναμικούς χώρους, οι οποίοι υφίστανται συνεχείς αλλαγές, αλληλοεπιδρώντας με ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, σημειώνει χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας πως στο πλαίσιο αυτών των μεταβολών (π.χ. περιβαλλοντικές, οικονομικές, δημογραφικές και κοινωνικές) οι εσωτερικές διεργασίες επηρεάζονται άμεσα, έχοντας ως αποτέλεσμα την δημιουργία προκλήσεων στο σύνολο των λειτουργιών της πόλης που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ανάπτυξη συνεργασιών και τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Βασιλική Κοτρώνη Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
«Έχουμε αναπτύξει δίκτυα παρακολούθησης και μέτρησης, μοντέλα πρόγνωσης υπέρ υψηλής ανάλυσης, και μεθοδολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, που συνθέτονται σε εργαλεία και υπηρεσίες με έμφαση στις ενεργειακές εφαρμογές»

Οι πόλεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα με τη συμβολή της τεχνολογίας, χαρακτηρίζονται «έξυπνες», έχοντας αναπτύξει ουσιαστικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα (τεχνογνωσία) και την ακαδημαϊκή κοινότητα (έρευνες), αναφέρει, ενημερώνοντάς μας πως η πόλη των Τρικάλων που ανακηρύχτηκε ως η «Πρώτη Ψηφιακή πόλη της Ελλάδας» το 2004 συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση νέων ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών καινοτομιών, που στόχο έχουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ΕΚΙ (μέσω της e-Trikala A.E.), η πόλη των Τρικάλων θα λειτουργήσει ως ένα μεγάλο χωρικό living lab για να δοκιμαστούν τα αποτελέσματα των μελετών και οι πιλοτικές δράσεις που θα προκύψουν, με την προσέλκυση ερευνητών και startup επιχειρήσεων, που θα μπορούν να φιλοξενηθούν στον Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB, αποκαλύπτει. Για τη συμμετοχή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο ΕΚΙ μας μιλά η Βασιλική Κοτρώνη, Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τονίζοντας την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν μέσω της πολύχρονης εμπειρίας και ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας τους σε θέματα που αφορούν στην ανάλυση, παρακολούθηση και πρόγνωση της διαθέσιμης ηλιακής και αιολικής ενέργειας, στην αποτίμηση της ενεργειακής ζήτησης στο παρόν και το μελλοντικό κλίμα με βάση τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες και στις εφαρμογές για έξυπνες πόλεις.

Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει δίκτυα παρακολούθησης και μέτρησης, μοντέλα πρόγνωσης υπέρ υψηλής ανάλυσης, και μεθοδολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, που συνθέτονται σε εργαλεία και υπηρεσίες με έμφαση στις ενεργειακές εφαρμογές, μας λέει υπογραμμίζοντας συγχρόνως τη μεγάλη δραστηριότητα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε ενέργειες διάχυσης τόσο προς φορείς και υπηρεσίες όσο και προς το γενικό κοινό.

Ίρις Αντωνοπούλου Διευθύνουσα Συμβούλος, ΟΑΣΑ Α.Ε.
«Η συμμετοχή της ΟΑΣΑ Α.Ε. στο ΕΚΙ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης μας για την ανάληψη πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης»

Ακολουθώντας μια ολιστική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης
Η συμμετοχή της ΟΑΣΑ Α.Ε. στο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και μία έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας αλλά και συνολικά του Ομίλου ΟΑΣΑ για την ανάληψη πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης δηλώνει η Ίρις Αντωνοπούλου, Διευθύνουσα Συμβούλος ΟΑΣΑ Α.Ε. Με όραμα για πρόοδο στον τομέα της βιωσιμότητας στις αστικές συγκοινωνίες, επιδιώκουμε μέσα από το ΕΚΙ να επιτύχουμε μια σειρά από βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και έξυπνων εφαρμογών, επισημαίνει. Μιλώντας στο Construction για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη δημιουργία και εδραίωση του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων, ο Γεώργιος Πολυχρονίου, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. αναφέρει πως αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής φιλοσοφίας της εταιρείας, που υποστηρίζει τη στενή συνεργασία της με την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα για την προώθηση εφαρμοσμένων τεχνολογιών.

Γεώργιος Πολυχρονίου Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Ανάπτυξης. ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
«Τα πρώτα έργα του ΕΚΙ αφορούν προηγμένες τεχνολογίες που επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, βασική στρατηγική προτεραιότητα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε»

Τα πρώτα έργα του ΕΚΙ αφορούν προηγμένες τεχνολογίες που επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, βασική στρατηγική προτεραιότητα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε, υπογραμμίζει. Στόχος είναι, μέσω των έργων του ΕΚΙ, να αναδειχθούν καινοτομίες που δύνανται να υιοθετηθούν από τον ενεργειακό και τον κατασκευαστικό κλάδο, προκειμένου να συμβάλλουν στις δράσεις της ελληνικής οικονομίας ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, μας λέει συμπληρώνοντας πως ο όμιλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας φιλοδοξεί να συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΕΚΙ, με βάση την πολυετή εμπειρία των εταιρειών του στο χώρο της ενέργειας. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε τις αναπτυξιακές μας δραστηριότητες σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος μας, όπως είναι η δημιουργία εναλλακτικών καυσίμων, οι τεχνολογίες ΑΠΕ, οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, κ.α., συμπληρώνει. Προσηλωμένος στον στόχο της σταδιακής μετάβασης στο νέο ενεργειακό περιβάλλον παρουσιάζεται και ο Όμιλος της MOTOR OIL που φέτος, συμπληρώνοντας 50 χρόνια δραστηριότητας, υλοποιεί με ορίζοντα το 2030 το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ενεργειακού μετασχηματισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μας αποκαλύπτει ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Manager Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Motor Oil Group.

Κωνσταντίνος Χατζηφώτης Manager Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Motor Oil Group
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εταίρους, για την ανάπτυξη σημαντικών ενεργειακών συνεργειών Έρευνας και Καινοτομίας που δύνανται μελλοντικά να υποστηρίξουν και τη δική μας δραστηριότητα σε όλο το πλέγμα των επενδυτικών μας πλάνων»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μας λέει, αναπτύσσεται στους εξής τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο τα 2GW έως το 2030, Ανάπτυξη δραστηριότητας στο τομέα της κυκλικής οικονομίας, καθώς και της παραγωγής ανανεωσίμων και εναλλακτικών καυσίμων όπως το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα, Επέκταση του δικτύου ηλεκτροκίνησης με στόχο τα 4.000 σημεία φόρτισης έως το 2030, Βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της βιωσιμότητας του διυλιστηρίου της MOTOR OIL, του μεγαλύτερου αμιγώς ιδιωτικού βιομηχανικού συγκρότηματος της Ελλάδας και ενός από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 12,61 (Nelson Complexity Index). Η ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου της MOTOR OIL βασίζεται σε μια συνεκτική επενδυτική στρατηγική που δημιουργεί αξία, βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, με συνέπεια, υπευθυνότητα, και περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης τονίζοντας πως με τη συμμετοχή της στο ΕΚΙ, η MOTOR OIL ενώνει τις δυνάμεις τις με τους εταίρους της για την ανάπτυξη σημαντικών ενεργειακών συνεργειών Έρευνας και Καινοτομίας που δύνανται μελλοντικά να υποστηρίξουν και τη δική της δραστηριότητα σε όλο το πλέγμα των επενδυτικών της πλάνων.

«Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων ΙΚΕ λειτουργεί ως ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών έντασης γνώσης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.hecc.gr »