Σειρά αποφάσεων σχετικά με τη πορεία εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασίων έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Εγνατία Οδός ΑΕ στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
Η σημαντικότερη από αυτές αφορά στη συμφωνία – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού, προϋπολογισμού 59.700.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με την κοινοπραξία των Άκτωρ και Ε.Τ.Ε.Θ. να αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, καθώς υπέβαλε την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

Αναλυτικότερα, στις υπηρεσίες λειτουργίας των σταθμών διοδίων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την είσπραξη των τελών διοδίων και για τη λειτουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, οι υπηρεσίες εφαρμογής πομποδέκτη, οι υπηρεσίες μεταφοράς, καταμέτρησης και κατάθεσης των εισπράξεων, οι υπηρεσίες καθαριότητας, η προμήθεια των στολών εργασίας του προσωπικού και των απαιτούμενων αναλωσίμων για τη λειτουργία των σταθμών διοδίων. Στην υποστήριξη των σταθμών διοδίων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος συλλογής διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ, ητεχνική υποστήριξη λειτουργίας των υποδομών (κτιριακές, σήμανσης, Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.) των σταθμών διοδίων και η βελτίωση / αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των σταθμών διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ.

Σε Ιντερκάτ – ΤΕΚΑΛ το τμήμα Κρηνίδων – Σταυρού
Επιπλέον, το ΔΣ της Εγνατίας Οδού ενέκρινε την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Κάθετος Άξονας 61 της Εγνατίας Οδού: Τμήμα “Δράμα-Καβάλα” (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων – Ι/Κ Σταυρού», προϋπολογισμού 49.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στην κοινοπραξία των εταιρειών Ιντερκάτ και ΤΕΚΑΛ, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η κατακύρωση έγινε με μέση έκπτωση 14% και συνολική συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 42.282.372,89 ευρώ, Το οδικό τμήμα του Ε-61 από Δράμα έως Καβάλα αποτελεί στο μεγαλύτερο μήκος του νέα τετράιχνη οδό ταχείας κυκλοφορίας με διατομή 17 μέτρων, η οποία παρακάμπτει τους οικισμούς Χωριστή, Άγιος Αθανάσιος, Λυδία, Κρηνίδες, Πολύστυλο, Αμυγδαλεώνας και καταλήγει στον κόμβο Αγ. Σύλλα της Εγνατίας Οδού. Με το υπόψη έργο θα κατασκευαστεί το τελευταίο υποτμήμα του άξονα αυτού, μήκους 8,26 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη εθνική οδό «Δράμα – Καβάλα» δυτικά του οικισμού Κρηνίδες, και οδεύει νότια -νοτιοανατολικά καταλήγοντας επί της παλαιάς εθνικής οδού Ελευθερούπολης – Καβάλας δυτικά του οικισμού Σταυρός.

Ανάθεση έργου στη Δρόμων
Ως προς το έργο της αποκατάστασης του οδοστρώματος σε επί μέρους περιοχές των τμημάτων από κόμβο Κλειδίου έως κόμβο Ευκαρπίας και από κόμβο Καλοχωρίου έως το τέλος της οδού Α.Θ.Ε, προϋπολογισμού 8.060.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η σύμβαση κατακυρώθηκε στην εταιρεία Δρόμων, με μέση έκπτωση 48,22% και συνολική συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)
4.225.207,47 ευρώ. Τέλος, το ΔΣ της Εγνατία Οδός ΑΕ αποφάσισε τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης του έργου: «Εργασίες ολοκλήρωσης στο Έργο: Αεροδρόμιο – Φηρά Βουρβούλο – Οία» στη Σαντορίνη, προϋπολογισμού 1.126.700 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build