Σε ανοικτή διαδικασία για την αναβάθμιση δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών προχωράει ο δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 914.000 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και αφορά σε παρεμβάσεις σε μονάδες που βρίσκονται στην 6η και 7η δημοτική κοινότητα. Συγκεκριμένα πρόκειται για παρεμβάσεις στους εξής παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς: 6η Δ.Κ. Αυξεντίου, 6η Δ.Κ. Πυθίας, 6η Δ.Κ. Λεωφ. Ιωνίας, 6η Δ.Κ. Κυκλάδων, 6η Δ.Κ. Θαύμαντος, 6η ΔΚ Νεοχωρίου, 7η Δ.Κ. Αλάστωρος, 7η Δ.Κ. Λάμψα, 7η Δ.Κ. Νορντάου, 7η Δ.Κ. Κοτυαίου, 7η Δ.Κ. Σεβαστουπόλεως, 7η Δ.Κ. Χριστοδουλάκειο, 7η Δ.Κ. Κηφισίας Α΄ και 7η Δ.Κ. Κηφισίας Β’. Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα αποφασιστεί μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους, αφορά σε εργασίες για την εναρμόνιση των υποδομών 13 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αθηναίων στο Π.Δ. 99/2017 με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Ανάμεσα στις οικοδομικές εργασίες συγκαταλέγονται καθαιρέσεις και αποξηλώσεις επενδύσεων, τοιχοδομές και τοιχοπετάσματα για δημιουργία των απαιτούμενων χωρών, αντικατάσταση κουφωμάτων, επιστρώσεις και επενδύσεις, χρωματισμοί, κατασκευή ερμαρίων και κιγκλιδωμάτων. Ανάμεσα στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλαμβάνονται δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού για τη σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών και τοποθέτηση απαιτούμενων ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής που ανακατασκευάζονται.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα κτίρια σε συνδυασμό με τη μικρή χρονική διάρκεια κατά την οποία οι βρεφονηπιακοί παραμένουν κλειστοί, υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, σε έργα ή τμήματα έργων κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται παράλληλα, ότι λόγω της φύσης του έργου, οι εργασίες θα εκτελούνται κυρίως κατά τις περιόδους και ώρες μη λειτουργίας των κτιρίων δηλαδή μετά τις ώρες λειτουργίας τους, κατά τη διάρκεια των εορτών, αργιών και σαββατοκύριακων και κατά τον Αύγουστο, με πλήρη συνεργεία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build