Τέσσερις, τουλάχιστον, προσφορές κατατέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του διαγωνισμού της Αττικό Μετρό Α.Ε. για την επέκταση της γραμμής 2 του μετρό προς Ίλιον, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις προσφορές έκαναν τα εξής σχήματα: ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Άκτωρ-Μυτιληναίος, Intrakat και Άβαξ (η τελευταία σε συνεργασία με τις Alstom και Ghella). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 9/5/2023 και ώρα 11 π.μ.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή, πρώτον, της επέκτασης της γραμμής 2 του μετρό προς Ίλιον (μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων), με τρεις νέους σταθμούς (σ.σ. Παλατιανή, Ίλιον, Άγιος Νικόλαος) και τα αντίστοιχα φρέατα αερισμού τους καθώς και ενός σταθμού μετεπιβίβασης, δεύτερον, της επέκτασης του αμαξοστασίου του Ελαιώνα και, τρίτον, της αναβάθμισης-αντικατάστασης των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των γραμμών 2 και 3 του μετρό.

Το έργο δημοπρατήθηκε στα τέλη του 2022. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 550 εκατομμυρίων ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για αρχαιολογικές εργασίες, απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ωστόσο, η τελική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα καθοριστεί στα τεύχη του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίστηκε σε 57 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η ακριβής συνολική προθεσμία περάτωσης και οι τμηματικές προθεσμίες θα καθοριστούν στα τεύχη του δεύτερου σταδίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build