Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την ανέγερση της 6ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την αρχική λειτουργία της μονάδας.

Η μονάδα, συνολικής μέγιστης ισχύος 160 MW, θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους, δύο λέβητες ανάκτησης θερμότητας και έναν ατμοστρόβιλο, ενώ θα λειτουργεί με φυσικό αέριο ως κύριο καύσιμο και θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και με πετρέλαιο (diesel) ως εναλλακτικό καύσιμο.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου, η νέα μονάδα παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2024.

Η νέα, σύγχρονη και αποδοτική μονάδα παραγωγής θα προστεθεί στην υφιστάμενη συνολική ικανότητα παραγωγής της ΑΗΚ από συμβατικές μονάδες και θα συμβάλει στην εξασφάλιση της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη διασφάλιση της απαραίτητης εφεδρείας.