Με την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία Geogenesis ολοκληρώθηκε το «σίριαλ» του διαγωνισμού για την ανάπλαση του ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου, προϋπολογισμού κοντά στα 9,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η κατακύρωση της σύμβασης έγινε στα 7.991.688,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με μέση έκπτωση 15,46%. Η Geogenesis είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για το έργο τον Ιούνιο του 2023, όμως τόσο η Geogenesis όσο και η έτερη διεκδικήτρια του διαγωνισμού, Ventus Τεχνική, προσέφυγαν στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ζητώντας η μία να ακυρωθεί η συμμετοχή της άλλης στον διαγωνισμό, επικαλούμενες παρατυπίες.

Η αναθέτουσα αρχή, Δημόπρακτος ΑΕ-ΑΟΤΑ, είχε εκφράσει απόψεις επί των προσφυγών των δύο εταιρειών, υποστηρίζοντας πως και οι δύο δεν είχαν βάσιμο λόγο και το ορθό θα ήταν να παραμείνει σε ισχύ η επίδικη απόφασή της, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η οριστική κατακύρωση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο. Εν τέλει, η ΕΑΔΗΣΥ αποδέχθηκε την προδικαστική προσφυγή της Geogenesis και απέρριψε το αίτημα της Ventus για αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία συνεχίστηκε με την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από την πλευρά της Geogenesis, ενώ και η προσφυγή της Ventus στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ δεν άλλαξε τα δεδομένα, με την Geogenesis να αναλαμβάνει τελικά το έργο. Σημειώνεται, ότι το έργο αφορά στη σύνδεση της Κορίνθου με το Λουτράκι με όρους βιώσιμης κινητικότητας, μέσω ενός συνεκτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων συνολικού μήκους 5.696,50 μέτρων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση των σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ, μήκους 1.970 μέτρων, την αναδιαμόρφωση της οδού Ποσειδώνος και το Στρατόπεδο Μηχανικού Λουτρακίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build