Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της ανακατασκευής και ανάπλασης στην περιοχή της Τούφας Χαλανδρίου και στο Κάτω Χαλάνδρι, προϋπολογισμού 6,97 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αναδείχθηκε η ΤΕΚΑΛ στον διαγωνισμό που τρέχει ο δήμος Χαλανδρίου. Η ΤΕΚΑΛ ήταν μία από τις τέσσερις υποψήφιες διεκδικήτριες του έργου, μαζί με τις Δίον ΑΒΕΤΕ, Χωροτεχνική ΑΤΕ και Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ, ωστόσο ήταν αυτή που προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ποσοστού 19%. Σημειωτέον, ότι οι τρεις από τις τέσσερις συμμετέχουσες εταιρείες (πλην της Τεχνική Ανάπτυξη ΑΒΕΤΕ) χρειάστηκε να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της αξιοπιστίας τους περί διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων εκ μέρους τους επανορθωτικών μέτρων, αναφορικά με παλαιότερα παραπτώματα, τα οποία σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν αποδεκτά από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κι έτσι καμία προσφορά δεν απορρίφθηκε, ενώ η προσφορά της ΤΕΚΑΛ επικράτησε ως η πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Το περιλαμβάνει το έργο
Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διαμόρφωση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι και των οδών Ολύμπου και Μεταμορφώσεως στην περιοχή της Τούφας Χαλανδρίου. Τα έργα κινούνται στην κατεύθυνση της υλοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου Χαλανδρίου, το οποίο στοχεύει στον περιορισμό της εξάρτησης από το αυτοκίνητο, μέσα από την ενίσχυση βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης Οι παρεμβάσεις θα βελτιώσουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και θα προβούν σε αναδιαμόρφωση του δημόσιου χώρου του δρόμου προκειμένου να είναι ανοικτός και προσιτός σε όλους και όλες χωρίς διακρίσεις.

Σε όλες τις εργασίες προβλέπεται η χρήση και τοποθέτηση νέων υλικών και έξυπνων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της βιοκλιματικότητας των παρεμβάσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομπών CO2. Η εφαρμογή ψυχρών υλικών, η τοποθέτηση «έξυπνου» φωτισμού και βυθιζόμενων κάδων για τη συλλογή απορριμμάτων σε χωριστά ρεύματα είναι τα κύρια μέσα που υιοθετούνται για να επιτευχθούν οι ως άνω στόχοι. Τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού επιλέγονται επίσης ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των σύγχρονων προδιαγραφών ως προς τα υλικά και την εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με την πλήρωση αισθητικών απαιτήσεων που συναντώνται διεθνώς ως καλές πρακτικές των αστικών παρεμβάσεων. Οι συνολικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι μήκους περίπου 3.975 μέτρων και επιφάνειας περίπου 61.630 τ.μ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build