Στην ΤΕΚΑΛ κατακυρώθηκε το δεύτερο τμήμα του έργου για την αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης, με τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος να ανέρχεται σε 4,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), από τα 19 εκατ. ευρώ που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου. Η προσφορά της ΤΕΚΑΛ ήταν της τάξης των 4,07 εκατ. ευρώ, με μικρή έκπτωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Το έργο της αναβάθμισης των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το τμήμα που αναλαμβάνει η ΤΕΚΑΛ είναι το μικρότερο από τα δύο και αφορά στην οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου, είναι άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης. Το έτερο τμήμα του έργου αφορά στην αποκατάσταση των βαθών στη λιμενολεκάνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα

Έργο εμβληματικού χαρακτήρα
Συνολικά, το έργο έχει εμβληματικό χαρακτήρα, καθώς με την υλοποίησή του ο λιμένας Αλεξανδρούπολης καθίσταται στρατηγικός, ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Με την υλοποίηση του έργου, θα επιτευχθεί, αφενός, η εξασφάλιση των αναγκαίων εκείνων συνθηκών για τον απρόσκοπτο και ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων, και αφετέρου, η οδική σύνδεση του λιμένα με τη νέα Περιφερειακή Οδό, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθεί το αστικό οδικό δίκτυο που, επί του παρόντος, επιφορτίζεται το σύνολο της κίνησης του λιμένος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Σημειώνεται, ότι στα μέσα Μαρτίου, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίησή του.