Η Τεχνική Οδηγία απευθύνεται ενδεικτικά σε μηχανικούς, μελετητές, στελέχη, εγκαταστάτες, εμπόρους υαλοπινάκων, μεταποιητές υαλοπινάκων, υαλοθέτες και φορείς του δημόσιου τομέα, σχετικά με τις δραστηριότητές τους που αφορούν μελέτη, εφαρμογή, παραλαβή και επίβλεψη εγκατάστασης υαλοπινάκων ασφαλείας. Βασικός στόχος της είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο μεθοδολογικό εργαλείο για όλους τους συντελεστές που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου υαλοπινάκων.

Πιο συγκεκριμένα, η Τεχνική Οδηγία περιλαμβάνει:
– αναφορά στις απαιτήσεις πιστοποίησης,
– ολοκληρωμένη αναφορά στα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα σε ισχύ,
– ενδεικτικό περιεχόμενο τεχνικού φακέλου ανά κατηγορία επίδοσης, και
– περιγραφές των διαφόρων τύπων υαλοπινάκων και των τεχνικών απαιτήσεων.
«Το γυαλί και οι υαλοπίνακες ασφαλείας δεν είναι ένα απλό προϊόν ή µια απλή αγορά»

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, «Οι υαλοπίνακες ασφαλείας είναι ένα δομικό υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην αρχιτεκτονική και τη δόμηση, όπου συνυπάρχουν πολλά πρότυπα και προδιαγραφές. Λόγω της έμφασης που δίνει η χώρα αλλά και το ΤΕΕ και οι μηχανικοί στην ανθεκτικότητα των κατασκευών και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ιδιαίτερα ενόψει του Κύματος Ανακαίνισης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πολλά έργα που περιέχουν εφαρμογές υαλοπινάκων ασφαλείας ήδη τρέχουν και πολλά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Όμως κάθε έργο που γίνεται στη χώρα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε επιστημονικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Για να το πω απλά: πρέπει να συμφέρει και να γίνεται σωστά. Και να αντέχει στο χρόνο και τους πιθανούς κινδύνους».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Για εμάς, τους Έλληνες μηχανικούς και το Επιμελητήριο, το γυαλί και οι υαλοπίνακες ασφαλείας δεν είναι ένα απλό προϊόν ή μια απλή αγορά. Όπως δεν ήταν, ούτε είναι, απλή αγορά η ασφάλεια των κατασκευών ή η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, όταν δημιουργήσαμε τον ΚΕΝΑΚ. Είναι τομείς που με τη χρήση δομικών υλικών, όπως το γυαλί και συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως οι υαλοπίνακες ασφαλείας, δημιουργούν σύγχρονη αρχιτεκτονική και δίνουν περιβαλλοντικά οφέλη και αξίες στην κοινωνία και την οικονομία, σε πολλαπλούς τομείς, μέσα από τις κατασκευές. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών, με τις κατάλληλες ιδιότητες και προδιαγραφές γενικότερα και ειδικότερα εφαρμογών υαλοπινάκων ασφαλείας είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα, με πολλές πτυχές που πρέπει να αναλύονται κάθε φορά για να λαμβάνονται οι πλέον αποδοτικές και άρτιες αποφάσεις, με ευθύνη των Μηχανικών. Βλέπουμε δηλαδή αυτό το πεδίο όχι ως μια αγορά που χρειάζεται ρύθμιση αλλά ως ένα πολύπλευρο πεδίο ενασχόλησης των μηχανικών που βοηθά την ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της ζωής της κοινωνίας. Και ως ένα πεδίο που δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες, για τις οποίες πρέπει να έχουμε μία κοινή βάση συνεννόησης, μία κοινή μεθοδολογία προσέγγισης».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build