Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με κατάλληλες οθόνες και την αγορά ανεξάρτητων οθονών, ώστε οι υπηρεσίες δόμησης στην Ελλάδα να ενισχυθούν με επιπλέον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λειτουργία της πλατφόρμας e-adeies.  Στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρονται, ως αναγνωρισμένα προβλήματα, η θέαση σχεδίων και διαγραμμάτων σε οθόνες ανεπαρκούς μεγέθους, ώστε το εξειδικευμένο προσωπικό να χειρίζεται ικανοποιητικά το πληροφοριακό σύστημα e-adeies. Η προσδοκία είναι, πως η υλοποίηση του έργου αυτού θα ενισχύσει τις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το σύστημα e-adeies σε πλήρη ψηφιακή μορφή.

Ας σημειωθεί και το ότι, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την φάση λειτουργίας του e-adeies, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός τεμαχίων εξοπλισμού για την κάλυψη του συνόλου των υπαλλήλων που καλούνται να εκτελέσουν έλεγχο τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης. Η προμήθεια εξοπλισμού αφορά, συγκεκριμένα, σε 700 σταθμούς εργασίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών) και σε 200 οθόνες απεικόνισης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.660.360 ευρώ με ΦΠΑ και η διάρκειά της σε έξι μήνες από την υπογραφή της. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/07/2024 και ώρα 15:00.