Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχώρησε στη διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Έξυπνες Γέφυρες». Το έργο, που έχει εκτιμώμενη αξία 78.737.500 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 97.634.500 ευρώ), χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 28 μήνες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 15/5/2023 και ώρα 15:00.Με το έργο αυτό επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το Ίντερνετ των πραγμάτων (IοT).

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, αρμόδιους για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Ακόμη, όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες/τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου θα υλοποιηθούν με χρήση σύγχρονων συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build<