Την υλοποίηση και διαχείριση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «Αιγίς» ανέλαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια. Ειδικότερα, το ΤΕΕ αναλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό τους, καθώς και τη σύνταξη των στρατηγικών σχεδίων (master plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Για τις δράσεις αυτές, το ΤΕΕ καλείται να προβεί στη διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης (στις οποίες περιλαμβάνεται εκτός από τη διενέργεια του διαγωνισμού και η σύνταξη των τευχών διακήρυξης). Παράλληλα, το ΤΕΕ θα συνδράμει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης με τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και υπηρεσίες.