Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου. To υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τα επανορθωτικά μέτρα του έλαβε η ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ και έκρινε ως επαρκή τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία της. Παράλληλα ενέκρινε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε και η σύμβαση ανατέθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΕΤΒΟ ΑΤΕ – Νηρικός Τεχνική ΑΕ, με ενιαία μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00% επί της δαπάνης εργασιών του έργου.

Το συνολικό ποσό για το έργο ανέρχεται σε 14.014.450,69 ευρώ. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αποκατάσταση και την ανάδειξη του θερινού ανακτόρου σε μουσείο. Η διάρκεια των εργασιών έχει εκτιμηθεί σε 900 μέρες και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2025. Το θερινό ανάκτορο του Τατοΐου είναι ένα λιθόκτιστο κτίριο μήκους 72 μέτρων και μέγιστου πλάτους 16 μέτρων περίπου, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα και η συνολική του επιφάνεια ανέρχεται σε περίπου 4.000 τ.μ. Αποτελείται από δύο κύριες πτέρυγες και επιστεγάζεται με ξύλινη κεραμοσκεπή.

Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις θα αποκατασταθούν στοιχεία της όψης του κτιρίου και το εσωτερικό του, ενώ θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο. Μεταξύ άλλων θα καθαιρεθούν επιχρίσματα και δομικά στοιχεία για την επαναφορά της αρχικής μορφής κτιρίου, θα ενισχυθεί η λιθοδομή, θα απομακρυνθούν στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και κεραμοσκεπών στεγάστρων που προστέθηκαν κατά το διάστημα 1913 – 1947 στη νότια όψη – με παράλληλη επαναφορά των μεταλλικών χυτοσιδηρών στοιχείων που προϋπήρχαν, ενώ θα αποκατασταθεί το δυτικό αέτωμα της στέγης.

Παράλληλα θα διανοιχθούν νέες οπές στις τοιχοποιίες και στις πλάκες για διέλευση εγκαταστάσεων και θα καθαιρεθούν υφιστάμενες ψευδοροφές για τη διέλευση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Θα δημιουργηθούν νέες τοιχοποιίες για λόγους εσωτερικών διαρρυθμίσεων και θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας για την κίνηση στο εσωτερικό του κτιρίου και αναβατόριο για άτομα μειωμένης κινητικότητας, όπως επίσης και ράμπα ΑμεΑ. Τα ξύλινα δάπεδα θα συντηρηθούν όπως επίσης και τα δομικά στοιχεία της ξύλινες στέγης αλλά και τα κουφώματα. Προβλέπεται ακόμα η αντικατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του κτιρίου για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build