Προσωρινή ανάδοχος για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο Τατόι» ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία των εταιρειών ΕΡΕΤΒΟ, ΕΤΒΟ και Νηρίκος Τεχνική.
Η συνολική οικονομική προσφορά που κατέθεσε η κοινοπραξία ανήλθε στα 11,3 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό ύψος της δαπάνης για τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου προβλέπει ότι αυτό θα έχει συμβεί έως και το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ένταξη στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί από το υπουργείο Οικονομικών στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του όπως είναι η ενίσχυση της λιθοδομής, η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος της στέγης, η τοποθέτηση ανελκυστήρα, η προσθήκη ράμπας, η συντήρηση των ξύλινων δαπέδων, η αποκατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και αρκετές ακόμη εργασίες ανάλογου χαρακτήρα.
Τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.

Τι προβλέπει το έργο στα βασικά του σημεία
Η ολοκλήρωση όλων των εργασιών θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι», συμπεριλαμβανομένων: των έργων υποδομής, της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο, της επίδειξης του ανακτόρου, της αποκατάστασης του κτιρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου, της μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτίριο αγροτικής χρήσης, της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου, της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων, της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων καθώς και της διαδικασίας που αφορά στην ψηφιοποίηση του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί.

Το θερινό ανάκτορο του Τατοίου είναι λιθόκτιστο μήκους 72 μέτρων και μέγιστου πλάτους 16 μέτρων. Αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, πρώτος όροφος και σοφίτα), συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ. Αποτελείται από 2 κύριες πτέρυγες την ανατολική και τη δυτική και διαθέτει ξύλινη κεραμοσκεπή. Η σημερινή εικόνα του ανακτόρου είναι το αποτέλεσμα των μετατροπών και τροποποιήσεων που έγιναν για πρακτικούς, αισθητικούς και λόγους εκσυγχρονισμού κατά το παρελθόν, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε τρεις κυρίως περιόδους: 1η :1884-1913, 2η :1913-1947 και 3η: 1947-1967. Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του έργου σε ετήσια βάση υπολογίζεται στα 2 εκατ. ευρώ για το 2022 και από 4 εκατ. ευρώ κατά τα έτη 2023 έως και 2025.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build