Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της TAP AG (Trans Adriatic Pipeline), στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, η εταιρεία χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την κατασκευή 5 φωτοβολταϊκών πάρκων στον Δήμο Καστοριάς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW και αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας, ενώ αναμένεται να ωφελήσει τους περίπου 2.000 κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 1.085 ηλιακοί συλλέκτες στις κοινότητες Κορησού, Λιθιάς, Βασιλειάδας και Σταυροποτάμου, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη κι αντισταθμίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της άρδευσης στην περιοχή της Καστοριάς. Το έργο, το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να πραγματοποιείται ενεργειακός συμψηφισμός (net metering), μπορεί να επιτρέψει στους καλλιεργητές να μειώσουν το ενεργειακό κόστος που σχετίζεται με την άρδευση και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αρδευτικών δικτύων και διαδικασιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων τους στην αγορά.

Η ονομαστική ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού πάρκου είναι 100 kW, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η απόδοση από κάθε πάρκο, σε έναν κύκλο ζωής 25 ετών, είναι περίπου 145.000 kWh και 3.250.000 kWh αντίστοιχα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης, χαιρέτησε την ολοκλήρωση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων και ευχαρίστησε τον ΤΑΡ για την αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια. Επίσης, υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά του συγκεκριμένου έργου στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, σημειώνοντας το σημαντικό ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Στα οφέλη των φωτοβολταϊκών πάρκων για την περιοχή, αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Καστοριάς, Ιωάννης Κορεντσίδης, τονίζοντας τη συμβολή τους στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον ΤΑΡ για τη χρηματοδότηση και τους ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

Οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδας – Σταυροποτάμου – Μελισσοτόπου – Βέργας, Χρήστος Κουζίνας και Κοσμάς Σκλέκλιος, πρόσθεσαν ότι η υλοποίηση του έργου αυτού υποστηρίζει έμπρακτα την εύρυθμη λειτουργία των δύο Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων καθώς μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους που σχετίζεται με την άρδευση των καλλιεργειών, οι ΤΟΕΒ θα μπορέσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη των αγροκτημάτων των μελών τους.

Χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του έργου, ο Διευθυντής του Γραφείου Ελλάδας του ΤΑΡ, Ιωάννης Μαρής, δήλωσε: “Η κατασκευή των πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Καστοριάς αντικατοπτρίζει το όραμα του TAP να συμβάλει σε ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον, ανταποκρινόμενος στις αναπτυξιακές προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών με βιώσιμους τρόπους. Η Δυτική Μακεδονία είναι μεταξύ των περιοχών που αποτελούν επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής για βιώσιμες επενδύσεις και για αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποστηρίξαμε με επιτυχία μια πρωτοβουλία που μπορεί να συντελέσει στην ενεργειακή μετάβαση της συγκεκριμένης περιοχής”.

Η Διευθύντρια Κοινωνικών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP στην Ελλάδα, Βασιλική Σωτηροπούλου, πρόσθεσε: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε την υλοποίηση αυτού του σημαντικού για την περιοχή έργου. Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του TAP για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, με τρόπο βιώσιμο που να αντανακλά τις πραγματικές τους ανάγκες”.

{Πηγή φωτογραφίας: TAP AG}