Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τρεις προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», συνολικής έκτασης 161.456,84 τ.μ., που βρίσκεται στον Δήμο Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προσφορές υπέβαλαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά): Αντώνιος Υάκινθος, Innovation and Development MAE και Matenisa Trading CO.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα εκκινήσει άμεσα, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου οι προσφορές θα αποσφραγιστούν. Σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί, ο γενικός χωρικός προορισμός του ακινήτου ορίζεται ως «μεικτή χρήση» και εξειδικεύεται κατά ζώνες στην ανάπτυξη χρήσεων «Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού» και «Τουρισμού-Αναψυχής».

Οι χρήσεις αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, παραθεριστικών κατοικιών, εγκαταστάσεων εστίασης και αναψυχής και αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται, ότι στον Δήμο Θερμαϊκού θα παραχωρηθεί συνολικά το 50% της έκτασης του ακινήτου με ζώνη χρήσης «Τουριστικό-Παραθεριστικό Χωριό» (50.000 τ.μ.), αφού πρώτα ο επενδυτής θα ολοκληρώσει την κατασκευή των κοινόχρηστων υποδομών. Επιπλέον, εντός της έκτασης που θα παραχωρηθεί στον Δήμο προβλέπεται η δημιουργία σχολικής μονάδας (4.000 τ.μ).