Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, οκτώ επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ (ΟΛΛ ΑΕ), μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού.

Τα σχήματα αυτά είναι, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, Ιντερκάτ ΑΕ, Gulftainer Company LTD, IOTC Investments SCS, Israel Shipyards Industries LTD, η ένωση των Jet Plan Shipping Co LTD-Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ, η κοινοπραξία των GPH Cruise Port Finance LTD-Promarine SA και η κοινοπραξία των Olympic Marine SA-MSC Cruises SA.

Οι φάκελοι θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στη β’ φάση του διαγωνισμού. Η ΟΛΛ ΑΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του λιμένα Λαυρίου, μέσω σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.
Η εν λόγω σύμβαση έχει ισχύ μέχρι το έτος 2062.