Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης του ΥΠΥΜΕ περιλαμβάνει 16 έργα & επενδύσεις, 6 μεταρρυθμίσεις, 79 λοιπές δράσεις, 67 κρίσιμα ορόσημα, ενώ επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ηπροώθηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών, κυρίως όμως μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών (και άλλου είδους) έργων υποδομής, η προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης (π.χ. Μετρό), η αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελούν, μεταξύ άλλων, βασικούς κυβερνητικούς στόχους για τον τομέα των υποδομών.

Σύμφωνα με την επιτελική σύνοψη για το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεγάλες παρεμβάσεις σε οδικούς άξονες (ΒΟΑΚ, FlyOver, Ε 65 κ.α.), σε Μετρό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), σε Σιδηρόδρομο, σε φράγματα κ.α., σε αεροδρόμια (π.χ. Καστέλι), ήτοι projects δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά, αποτελούν κρίσιμες δράσεις για το 2024 και τη συνέχεια. Αναφορά γίνεται και στη διευθέτηση του Ρέματος Ραφήνας σε μήκος 15 χλμ. Το ευρύτερο σχέδιο περιλαμβάνει 16 έργα & επενδύσεις, 6 μεταρρυθμίσεις, 79 λοιπές δράσεις, 67 κρίσιμα ορόσημα, ενώ επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Συνολικός Ενταγμένος Προϋπολογισμός του υπουργείου υπολογίζεται σε 2.229.033.428 ευρώ (2,229 δισ.), οι συνολικές πληρωμές ΠΔΕ σε 367.256.020 ευρώ, ενώ γίνεται αναφορά σε Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο (2024) ύψους 408 εκατ. ευρώ. Ο Ρυθμιστικός Προγραμματισμός περιλαμβάνει 10 Πρωτογενείς Νομοθεσίες και 225 εκκρεμότητες Δευτερογενούς Νομοθεσίας. Ανάμεσα στους γενικούς στόχους, τις δράσεις και τις στρατηγικές επιλογές εντάσσονται, επίσης, και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του τομέα των αερομεταφορών, η αναβάθμιση και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΥΠΥΜΕ αλλά και η ενίσχυση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Στην ατζέντα προβλέπονται και παρεμβάσεις όπως οι «έξυπνες γέφυρες» (ειδικά συστήματα μέτρησης φορτίου και αισθητήρες ή οπτικές ίνες που μετρούν τη μετατόπισή τους σε πραγματικό χρόνο), η ηλεκτροκίνηση κ.α. Σε κάθε περίπτωση, στο υπουργείο έχουν πολλή «δουλειά» να κάνουν καθώς εκκρεμούν έργα αλλά και διαγωνισμοί πολλών δις ευρώ αλλά και ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να «κλείσουν» ή διευθετηθούν (έλλειψη εργατικού δυναμικού, εγγυητικές, κόστη υλικών, επιτοκιακό περιβάλλον, πληρωμές έργων κ.α.).

Μεταρρυθμίσεις

 • Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (RRF)
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα
 • Αναδιάρθρωση της ΥΠΑ
 • Δημιουργία Ενιαίου Μητροπολιτικού Συγκοινωνιακού Φορέα για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
 • Ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τεχνικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (RRF)
 • Υλοποίηση Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών έργων.

Επενδύσεις

 • Flyover – Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, με ΣΔΙΤ
 • Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Κίσσαμος-Χανιά-Ηράκλειο-Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος) (RRF)
 • Αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος
 • Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65: Τρίκαλα–Εγνατία Οδός (RRF)
 • Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (Άνω Λιόσια–Μέγαρα) (RRF)
 • Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου
 • Αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές Λασιθίου Κρήτης, Αμβρακίας–Αμφιλοχίας–Βάλτου, Λουτρακίου, Ωραιοκάστρου
 • Ολοκλήρωση Μετρό Θεσσαλονίκης
 • Μετρό Αθήνας: Γραμμή 4, Τμήμα Α’ Άλσος Βεϊκου-Γουδή
 • Ηλεκτροκίνηση (RRF)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΣΕ (RRF)
 • Υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών TAP-N-PAY: Εισαγωγή της χρήσης τραπεζικών καρτών και κινητών τηλεφώνων για μετακινήσεις με ΜΜΜ
 • Υλοποίηση εργασιών διόρθωσης – συμμόρφωσης με τον EASA (RRF)
 • Αναβάθμιση συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
 • Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (RRF)
 • Έξυπνες γέφυρες (RRF).

Υλοποίηση μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών και υδραυλικών έργων υποδομής
Όπως αναφέρεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 (για τις υποδομές), μια πληθώρα έργων που εντάσσονται, τόσο στην ανάπτυξη των οδικών μεταφορών της χώρας, στο πλαίσιο του νότιο-ανατολικού κύριου διαδρόμου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ), όσο και εν γένει στον κατασκευαστικό τομέα υποδομών της χώρας, έχει καθυστερήσει σημαντικά. Μέσα από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αναμένεται η επίτευξη σημαντικής προόδου και επιτάχυνσης των εργασιών για την υλοποίηση των μεγάλων έργων και η βελτίωση των συγκοινωνιών. Τα ανωτέρω αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω προσέλκυση, με καινοτόμες μεθόδους, επενδύσεων αλλά και στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για τη μόνιμη βελτίωση των εθνικών δεικτών απασχόλησης.

Σιδηρόδρομος και Μετρό
Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΟΡΜΕΝΙΟ, με διπλασιασμό και εγκατάσταση σηματοδότησης – ETCS και ηλεκτροκίνησης: Το έργο αφορά στις εργασίες για την αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης – Ορμένιου – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, μήκους 174 χιλιομέτρων, σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή με εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης με ETCS Level1 και ηλεκτροκίνησης καθώς και αναβάθμιση υπαρχόντων σταθμών/στάσεων και κατασκευή νέων. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε δύο κατασκευαστικές φάσεις, η 1η εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τα έργα για την υλοποίηση της μονής γραμμής η οποία θα τεθεί σε λειτουργία.

Μετρό Αθήνας: Γραμμή 4, Τμήμα Α’ «Άλσος Βεϊκου – Γουδή»: Μελέτη-κατασκευή 13 χλμ. γραμμής και 15 σταθμών μετρό. Εκτός της σύμβασης μελέτης-κατασκευής, περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής: Η προμήθεια 20 συρμών, η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, καθώς και οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις, τεχνικούς συμβούλους και λοιπές μελέτες, διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την ΕΜ.

Γίνεται λόγος για εξυπηρέτηση 340.000 επιβατών ημερησίως, μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ κατά 53.000 ημερησίως, μείωση της ποσότητας CO2 που εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά 318 tons/ημέρα (από επιβάτες που θα χρησιμοποιούν τη Γραμμή 4 του Μετρό, αντί του ΙΧ τους), δημιουργία 5.000 άμεσων νέων θέσεων εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής του έργου «Μετρό Αθήνας – Γραμμή 4», μείωση του χρόνου μετακίνησης στη διαδρομή: – Γουδί-Κυψέλη: σε 13’ – Άλσος Βεϊκου-Εξάρχεια: σε 7’.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επέκταση προς Καλαμαριά: Μελέτη-κατασκευή 4,8 χλμ. γραμμής και 5 σταθμών μετρό. Εκτός της σύμβασης μελέτης-κατασκευής, περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής: Η προμήθεια 9 συρμών, η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, καθώς και οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις, τεχνικούς συμβούλους και λοιπές μελέτες, διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την ΕΜ.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κατασκευή Βασικής Γραμμής Μελέτη-κατασκευή 9,6 χλμ. γραμμής, 13 σταθμών μετρό, αμαξοστασίου και προμήθεια 18 συρμών. Εκτός της σύμβασης μελέτης-κατασκευής, περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής: Η προμήθεια 6 επιπλέον συρμών, η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, καθώς και οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις, τεχνικούς συμβούλους και λοιπές μελέτες, διαχείριση και επίβλεψη του έργου από την ΕΜ.

Γίνεται λόγος για εξυπηρέτηση 315.000 επιβατών, ημερησίως και μείωση των κυκλοφορούντων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης κατά 60.000, ημερησίως.