Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της ελληνικής αγοράς αλουμινίου χαρτογραφεί η ICAP-CRIF σε κλαδική Μελέτη για την έλαση – διέλαση αλουμινίου που έδωσε στη δημοσιότητα. Μεταξύ των δυνατών σημείων της αγοράς που εντοπίζει η εταιρεία είναι οι υψηλές επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου σε εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, οι υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις της εγχώριας βιομηχανίας αλουμινίου (εκτιμάται ότι το 88% των προϊόντων έλασης και το 71% των προϊόντων διέλασης εξάγονται), η ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη χώρα μας, που την κατατάσσουν διεθνώς ανάμεσα στις περιοχές με αποθέματα βωξίτη, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες που έχει το αλουμίνιο, που του δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων υλικών, αφού το καθιστούν ιδανικό υλικό για διάφορες εφαρμογές (αυτοκίνητα, εξαρτήματα αεροπλάνων, οικοδομικά υλικά, κ.ά.). Από την άλλη, αδύναμο σημείο αποτελεί η μεγάλη εξάρτηση του κλάδου της διέλασης από το μέγεθος και την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας και του κλάδου της έλασης από τον τομέα της συσκευασίας (διαφόρων προϊόντων) στην εγχώρια αγορά. Αδύναμα σημεία είναι επίσης η διακύμανση των τιμών της πρώτης ύλης, αλλά και το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς.

Απειλές, αλλά και ευκαιρίες
Η μελέτη της ICAP-CRIF εντοπίζει επίσης τις απειλές, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την τρέχουσα περίοδο. Συγκεκριμένα, εντοπίζει τέσσερις πιθανές απειλές:
• Η υποκατάσταση του αλουμινίου από άλλα υλικά (π.χ. ξύλο).
• Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικότερα, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση.
• Η αύξηση του ενεργειακού κόστους και των πρώτων υλών διεθνώς.
• Η γεωπολιτική κρίση (πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας) και οι επιπτώσεις στην οικονομία.
Υπάρχουν όμως και ευκαιρίες, που είναι η περαιτέρω αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες χώρες – αγορές, καθώς και η ανάκαμψη που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός – οικοδομικός κλάδος από το 2017 και μετά, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση (ανακαίνιση κατοικιών, ξενοδοχειακών καταλυμάτων κ.ά.).

Αυξημένες πωλήσεις το 2021
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 4% σε ετήσια βάση, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης, το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 18% και απευθύνονται κυρίως στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών πωλήσεων. Η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη. Οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 150.000 περίπου τόνους το 2020 σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυξημένες κατά 5,5% έναντι του 2019. Το 2021 παρουσίασαν νέα σημαντική αύξηση της τάξεως του 19% σε σχέση με το 2020, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να κατευθύνεται για χρήση στην οικοδομή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build