Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τμήμα Μαλιακός-Κλειδί και η ΙΒΜ ανακοίνωσαν την υλοποίηση του Motorway Management Services System (MMSS), συστήματος διαχείρισης των υποδομών του αυτοκινητοδρόμου που αξιοποιεί τις δυνατότητες του IBM Maximo® Application Suite (MAS). Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η βέλτιστη διαχείριση των παγίων, η παρακολούθηση της χρήσης των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός των ελέγχων.

Το IBM MAS συμβάλλει στην παρακολούθηση, τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της διάρκειας ζωής των παγίων. Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιδόσεων των παγίων σε πραγματικό χρόνο, διαχείρισης των εργασιών συντήρησης και των αποθεμάτων, ελέγχου κόστους και προγραμματισμού και της προληπτικής συντήρησης και της πρόσβασης σε όλα τα πάγια.