Αναδείχθηκε ο ανάδοχος ο οποίος θα πραγματοποιήσει επεμβάσεις για την τακτική (υποχρεωτική) συντήρηση αλλά και την επισκευή των συνολικά 95 ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων και των 34 αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα για ΑμεΑ, που λειτουργούν τόσο εντός όσο και εκτός της Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Διοίκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος κατακύρωσε τη σύμβαση για το έργο αυτό στη κοινοπραξία εταιρειών που συναποτελούν η Τεχνική Εταιρεία Σακαλόγλου ΕΕ και η Dantinoulis TEQ. Η διάρκεια του συμφωνητικού έχει οριστεί σε έναν χρόνο από την ημερομηνία της υπογραφής του. Να σημειωθεί, τέλος, ότι το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό ύψους 120.280 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Με την προσφορά της ως άνω κοινοπραξίας, το τελικό του οικονομικό αντικείμενο διαμορφώθηκε στο ποσό των 107.840,32 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).