ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης και αξιοποίησης, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο εταιρειών, εμβληματικών ακινήτων της ΕΤΑΔ, με έμφαση σε αυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία, τον τουρισμό και τη βιομηχανία.
Οι δύο εταιρείες-μέλη του Υπερταμείου θα ορίσουν κοινή ομάδα εργασίας η οποία θα αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, με εμπορικό, τεχνικό, οικονομικό και νομικό υπόβαθρο, με επικεφαλής στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ. Η ομάδα εργασίας θα καθοδηγείται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου ο CEO του ΤΑΙΠΕΔ, Δημ. Πολίτης, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες». Η CEO της ΕΤΑΔ, Η. Χατζηγεωργίου, είπε, μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται στη νέα στρατηγική μας για τη μετεξέλιξη της ΕΤΑΔ και τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου της. Στόχος μας, είναι να λειτουργήσουμε ως εταιρεία με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας υπεραξία για τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου».