Η Schneider Electric και η Storengy, θυγατρική της Engie, συνεργάζονται για για την προσφορά λύσεων υπόγειας αποθήκευσης υδρογόνου. Με αυτή της συνεργασία, η Storengy και η Schneider Electric συνενώνουν τα πεδία εξειδίκευσής τους για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
επιταχύνουν την προσπάθεια απαλλαγής από τον άνθρακα.

“Η Schneider Electric υποστηρίζει τη μετάβαση προς έναν πιο ψηφιακό και ηλεκτρικό κόσμο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έφερε
η κλιματική κρίση. Η συνεργασία μας με την Storengy εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική για να επιταχύνουμε την επίτευξη των στόχων ουδετερότητας σε άνθρακα των άμεσων και έμμεσων πελατών μας”, δήλωσε ο Marc Fromager, Διευθυντής Βιομηχανικού Αυτοματισμού στη Schneider Electric France.

Η συνεργασία ξεκινά μέσω ενός πρώτου έργου που ονομάζεται HyPSTER* στον χώρο αποθήκευσης Etrez. Η λύση θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμη ενέργεια για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και έχει ως στόχο την εγκατάσταση μιας υπόγειας αποθήκης υδρογόνου σε ένα σπήλαιο αλατιού. Θα είναι επίσης ένα μέσο για την επικύρωση της τεχνικής και οικονομικής δυνατότητας αναπαραγωγής της διαδικασίας σε άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη.

“Η Storengy χαιρετίζει αυτή τη συμφωνία με τη Schneider Electric. Σε έναν κόσμο ουδέτερο από άνθρακα, η υπόγεια αποθήκευση υδρογόνου θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο για την παροχή ευελιξίας στο ενεργειακό σύστημα”, διευκρινίζει η Camille Bonenfant-Jeanneney εκ μέρους της Storengy C.E.O.