Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ για την πυροπροστασία των κατασκευών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 20 και 21 Μαΐου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός, το παρακολούθησαν πάνω από 600 άτομα, ενώ 37 ομιλητές «κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων.

Γιάννης Κοντούλης, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών

Σε σχέση με τα δομικά συστήματα, τα υλικά, τα προϊόντα πυροπροστασίας, τις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις αυτών, όπως επίσης το κανονιστικό πλαίσιο, την έρευνα και την εκπαίδευση τεχνιτών, μηχανικών και όσων εν γένει εμπλέκονται στη σχετική εφοδιαστική αλυσίδα».

Παράλληλα, περίπου είκοσι εταιρείες που υπήρξαν χορηγοί του συνεδρίου παρουσίασαν σε ειδικά περίπτερα τα προϊόντα τους. Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΕΛΙΠΥΚΑ Γιάννης Κοντούλης, υποστήριξε ότι η επιτυχία του συνεδρίου κατέδειξε το έμπρακτο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σημαντικότατου αριθμού μηχανικών, ακαδημαϊκών και άλλων επαγγελματιών για το κρίσιμο ζήτημα της πυροπροστασίας.

Το συνέδριο του ΕΛΙΠΥΚΑ διοργανώνεται ανά διετία και όπως υποστηρίζει η διοργάνωση «αποτελεί την πιο δυναμική συνάντηση στον ευρύτερο χώρο της πυροπροστασίας των κτιρίων και των κατασκευών, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της δικτύωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών». Στο μεσοδιάστημα, το ΕΛΙΠΥΚΑ, συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του ενημερώνοντας τα μέλη του και το κοινό για τις δράσεις του, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται εκπαιδεύσεις.

Η θεματολογία της διοργάνωσης
Το συνέδριο αναπτύχθηκε σε επτά άξονες. Κατά την πρώτη ημέρα συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της πυροπροστασίας, το παρόν και στο μέλλον της πυροπροστασίας κτιρίων στην Ελλάδα, η συμπεριφορά των κατασκευαστικών υλικών και η παθητική και ενεργητική πυροπροστασία. Κατά τη δεύτερη μέρα το σώμα απασχόλησαν οι πυρκαγιές πρόσοψης και οι δασικές πυρκαγιές όπως και οι μελλοντικές προκλήσεις στην πυροπροστασία. Στο τέλος των εργασιών συνόψισε η στρογγυλή τράπεζα, αποτελούμενη από τον τεχνικό διευθυντή της Εργαστηριακής Μονάδας Πυρομηχανικής του ΕΜΠ, Διονύσιο Κολαΐτη, τον επιθεωρητή κινδύνων της Eurolife FFH, Παναγιώτη Μεγαλοοικονόμου και τον αντιπύραρχο ΠΣ, Χρήστο Τσαβαλόπουλο, ενώ δόθηκε λόγος στους συμμετέχοντες.

Ευθύμιος Μπακογιάννης, γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πυροπροστασία με βάση την απόδοση και εξειδικευμένοι μηχανικοί
Κατά την πρώτη ημέρα, αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιου Μπακογιάννη, που παρουσίασε το έργο υπουργείου και αναφέρθηκε στον, υπό διαβούλευση, νέο κανονισμό για τα κτίρια που βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναλύθηκε από την ερευνήτρια μηχανικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αδαμαντία Αθανασοπούλου. Η κα Αθανασοπούλου παρουσίασε μία προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα, που απευθυνόταν στις αρμόδιες αρχές για θέματα φωτιάς στα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΖΕΣ, είχε ως στόχο να καταγράψει τις διαφορές και τις ομοιότητες στην εφαρμογή της πυρομηχανικής προσέγγισης στην Ευρώπη, καθώς και τις προκλήσεις για την εφαρμογή της πυρομηχανικής στις βασικές σπουδές, σε όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα η κα Αθανασοπούλου έθιξε το πώς η πυροπροστασία με βάση την απόδοση – που αφήνει χώρο στον μελετητή για καινοτομία και υιοθέτηση νέων λύσεων -, διεισδύει σταδιακά στις ευρωπαϊκές χώρες και πώς διευρύνεται η εφαρμογή της. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το κυρίαρχο μοντέλο είναι αυτό της μεθόδου των προδιαγραφών. Στο συνέδριο του ΕΛΙΠΥΚΑ, όπως και κατά την προηγούμενη διοργάνωση, το θέμα της εκπαίδευσης απασχόλησε έντονα τους συμμετέχοντες. Σε αρκετές χώρες υπάρχει η ειδικότητα του πυρομηχανικού. Αποτελεί ξεχωριστό πτυχίο και πολλές φορές κατά το συνέδριο προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τη μη ύπαρξη της ειδικότητας αυτής στην Ελλάδα, γεγονός που συνδέεται με την κυριαρχία του μοντέλου της της μεθόδου των προδιαγραφών.

Το νέο πλαίσιο
Όπως ήταν ίσως αναμενόμενο, το «Νέο πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων», που παρουσιάστηκε από τον Χρήστο Τσαβαλόπουλο, κέντρισε το ενδιαφέρον. Με τη νέα νομοθεσία «εισάγεται το νέο γενικό πλαίσιο και οι γενικές αρχές για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων από επιχειρηματική δραστηριότητα – υφιστάμενων ή δυνητικών – μέσω αποτελεσματικών ελέγχων, την αύξηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία των επιχειρήσεων από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε διαφανείς, λογικούς και προσβάσιμους κανόνες», υποστήριξε ο αντιπύραρχος του ΠΣ.

Κατά την ομιλία του επικεντρώθηκε στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών που «προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα με τη μετατόπιση του βάρους για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος στο στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις ελεγκτικές διαδικασίες». Ο κ. Τσαβαλόπουλος υποστήριξε πως με την εισαγωγή της έννοιας της εποπτείας επιχειρείται «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση» που περιλαμβάνει «την ανάλυση ρίσκου, τους εκ των υστέρων προγραμματισμένους ελέγχους και την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσω συστάσεων και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στους οικονομικούς φορείς».

Δοκιμές σε διαπιστευμένα εργαστήρια
Από την πλευρά του ο κ. Κολαΐτης εστίασε στα διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα κάνοντας λόγο για μία σημαντική δραστηριότητα καθώς μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα οι εγχώριοι παραγωγοί να στέλνουν τα προϊόντα τους για δοκιμές στο εξωτερικό. «Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης των δομικών προϊόντων, οι σχετικές δοκιμές πρέπει να διενεργούνται σε διαπιστευμένα και κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών», επισήμανε ο τεχνικός διευθυντής της Εργαστηριακής Μονάδας Πυρομηχανικής του ΕΜΠ. «Πλέον στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα που επιτρέπει την πραγματοποίηση τέτοιων δοκιμών. Η δραστηριότητα αναπτύσσεται στη χώρα», σημείωσε. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με τοποθετήσεις για υλικά, όπως το σκυρόδεμα και το ξύλο και για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία.

Φωτιές σε προσόψεις
Με την ευρεία εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών στις προσόψεις, οι φωτιές πρόσοψης αποτελούν όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Η εξάπλωση της φωτιάς δεν γίνεται πλέον μόνο από δωμάτιο σε δωμάτιο, αλλά και εξωτερικά. Η φωτιά εξαπλώνεται ραγδαία από όροφο σε όροφο και σε διπλανά κτίρια. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο για τις δοκιμές υλικών που χρησιμοποιούνται στην πρόσοψη. Η ομιλία του Γιόχαν Άντερσον, επικεφαλής ερευνητή των ινστιτούτων RISE της Σουηδίας, επικεντρώθηκε σε αυτό το θέμα. «Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής εναρμονισμένης μεθόδου δοκιμής και αξιολόγησης για προσόψεις μέχρι να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το θέμα» ανέφερε ο κ. Άντερσον σημειώνοντας πως πέντε χώρες (Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ουγγαρία) υπέβαλαν μαζί αίτηση στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τους ανατέθηκε η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Ο κ. Άντερσον μίλησε για το ευρωπαϊκό έργο που «αποτελείται από τρία πακέτα εργασίας, ένα θεωρητικό κύκλο δοκιμών για την αξιολόγηση της αναγνωσιμότητας της μεθόδου αξιολόγησης, ένα πρόγραμμα αρχικών δοκιμών για την αξιολόγηση των παραλλαγών και τον προσδιορισμό των απαραίτητων ανοχών των ξύλινων στοιχείων καύσης και ένα πειραματικό κύκλο δοκιμών».

Πυροπροστασία ακινήτων πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων
Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ιδιατερα σημαντική ήταν η ομιλία της Αθηνάς Σκαρλά, προϊσταμένης της διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το προσχέδιο του νέου κανονισμού για την πυροπροστασία ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων. Σύμφωνα με την κυρία Σκαρλά, η «αύξηση της δόμησης σε περιοχές πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς ετήσιες δασικές πυρκαγιές, έχουν καταστήσει επιτακτική τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων εντός ή πλησίον δασών». Με αυτό το σκεπτικό, ο νέος κανονισμός έχει ως στόχο «τον καθορισμό ενός ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Με βάση την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, τα ακίνητα κατατάσσονται σε κατηγορίες και ακολουθούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, αλλά και ελάχιστες απαιτήσεις δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας», ανέφερε η κυρία Σκαρλά σημειώνοντας πως η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο τα νέα κτίρια για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια, όσο και τα υφιστάμενα, στα οποία τα μέτρα διαφοροποιούνται και εφαρμόζονται σταδιακά. «Ο νέος κανονισμός, πέραν των μέτρων, αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση των κινδύνων οι οποίοι εντείνονται με την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Νέες εκπαιδεύσεις
Κατά τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσης εκτενής αναφορά στο εκπαιδευτικό όραμα και τα προγράμματα εκπαίδευσης του οργανισμού, από τον γενικό διευθυντή και συντονιστή της επιτροπής εκπαίδευσης του ΕΛΙΠΥΚΑ, Γεώργιο Μυλωνάκη. Στόχος ήταν να γίνει ευρέως γνωστό το εκπαιδευτικό όραμα του οργανισμού και τα επιμέρους στοιχεία που το συνθέτουν, αλλά και το συστημικό πλαίσιο εντός του οποίου σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται. Ακόμα παρουσιάστηκαν νέα προγράμματα εκπαίδευσης που δρομολογούνται.

Στρογγυλή τράπεζα – ένα βήμα παραπέρα
Μετά το τέλος των ομιλιών η στρογγυλή τράπεζα συνόψισε τα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες και έδωσε τον λόγο στο κοινό. Παράλληλα εστίασε σε ζητήματα ασφάλισης και στις απαραίτητες συνέργειες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, σε εκπαίδευση και πιστοποιήσεις, στην απαραίτητη συνέχεια της νομοθεσίας, στις στάσεις της κοινωνίας απέναντι σε ζητήματα πυροπροστασίας και στη σχέση νομοθεσίας και ανάπτυξης υλικών. Σημειώνεται ότι μέσα από εφαρμογή αξιολογούταν η σημαντικότητα των ερωτήσεων και ψηφίστηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες, ώστε να απαντηθούν από τους ομιλητές. Το πάνελ άρχισε να διαβάζει τα ερωτήματα που έθεσε το κοινό και έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Τα θέματα που απασχόλησαν το κοινό, ήταν αρκετά εξειδικευμένα και θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων μαγιά για την επόμενη διοργάνωση.