Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι μπήκαν οι υπογραφές στη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας», ο αρχικός προϋπολογισμός του οποίου ήταν 6,053 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Ο ανάδοχος του project, που συνυπέγραψε το εργολαβικό συμφωνητικό με το Υπουργείο, είναι η εταιρεία Ηγήτωρ ΑΤΕ, η προσφορά της οποίας στον σχετικό διαγωνισμό κρίθηκε ως πιο συμφέρουσα, έναντι εκείνης του έτερου διαγωνιζόμενου, που ήταν η εταιρεία ΑΚΑΤΤ ΑΕ.

Η υλοποίηση του έργου θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης – οι 10 μήνες αφορούν στην παράδοση και οι υπόλοιποι 2 στη δοκιμαστική λειτουργία και τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος.
Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, αφορά, συγκεκριμένα, στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού για τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό εξοικονόμησης νερού και ενέργειας μέσω του ελέγχου των διαρροών στο σύνολο του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, έκτασης 66.554 στρεμμάτων.

Ειδικότερα, αφορά στα εξής:

  • Ένα σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης που αποτελείται από πέντε τοπικούς σταθμούς άρδευσης και 61 σημεία μέτρησης παροχής αγωγού για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου, έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών αγρομετεωρολογικών σταθμών δικτύου και έναν φορητό σταθμό ελέγχου.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1.000 ηλεκτρικών υδροστομίων, καθώς και συστήματος καθοδικής προστασίας στους αγωγούς εξόδου των αντλιοστασίων για την αντιδιαβρωτική προστασία του δικτύου. Με την ολοκλήρωση της προμήθειας θα επιτευχθούν η μείωση κατανάλωσης νερού κατά τουλάχιστον 30%, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, η βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής και η αύξηση των εσόδων του ΤΟΕΒ Νιγρίτας.