Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψαν σύμβαση προϋπολογισμού άνω των 24 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση κρίσιμων έργων λιμενικής υποδομής στα λιμάνια των Σούδας και Στυλίδας, καθώς και τη διενέργεια μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του επιβατηγού στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει την ωρίμανση και διενέργεια του διαγωνισμού, με δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Υπουργείο Ευθύνης.

Τα έργα, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι:
• Ανέγερση νέου σταθμού επιβατών στον λιμένα Σούδας-Ενδιάμεση φάση: Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου σταθμού επιβατών στον λιμένα, σύμφωνα με το master plan που έχει εκπονηθεί και έρχεται σε συνέχεια σχετικού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, που περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησης των επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιεροπλοίων, καθώς και κτίρια διοίκησης και χώρους ελέγχων Schengen. Το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 12.915.840 ευρώ (με ΦΠΑ) και, σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, το project αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

• Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης στον λιμένα Στυλίδας: Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα. Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ). Σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025 το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί.

• Σχέδιο για την αντικατάσταση του στόλου επιβατηγού ναυτιλίας και μείωση του αποτυπώματος CO2: Το έργο περιλαμβάνει την κατάρτιση αναλυτικής μελέτης, στρατηγικής και ανάπτυξης μηχανισμού χρηματοδότησης για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της Ελλάδας, με στόχο τη μείωση εκπομπών CΟ2 και την επιτάχυνση και εξομάλυνση της «πράσινης» μετάβασης στον κρίσιμο αυτό κλάδο. Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.233.180 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ). Σύμφωνα με τον ορίζοντα υλοποίησης, το έργο αναμένεται να έχει παραδοθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025.