Η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας συνυπέγραψε, με τους αναδόχους, τις συμβάσεις έργων ανακαίνισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και ενεργειακής αναβάθμισης επτά Κέντρων Υγείας.

Τα έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς
Το project που αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς είχε αρχικό προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και αφορά, συγκεκριμένα, σε εκτέλεση επεμβάσεων αναβάθμισης, ανακαίνισης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού ορισμένων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών του (κτιριακών, η/μ περιβάλλοντος χώρου, κλπ). Ανατέθηκε, δε, στην κοινοπραξία των εταιρειών Solis AE ΚΑΙ RES Invest Μονοπρόσωπη ΑΕ (που είχε δώσει μέση έκπτωση 5,10%).

Οι εργασίες πλήρους ανακαίνισης θα γίνουν στους ιδιαίτερους χώρους υγιεινής των δωματίων, στους θαλάμους νοσηλείας, στους διαδρόμους και στους λοιπούς βοηθητικούς χώρους και περιλαμβάνουν αλλαγή όλων των ειδών υγιεινής, νέες επενδύσεις πλακιδίων, νέα δάπεδα, νέα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, τοποθέτηση νέων ψευδοροφών, χρωματισμούς όλων των εσωτερικών επιφανειών καθώς και τοποθέτηση κλιματισμού και όλες τις απαραίτητες η/μ εργασίες.

Επιπλέον, οι αναδιαρρυθμίσεις χώρων περιλαμβάνουν ανακαίνιση του υφιστάμενου χώρου μονάδας τεχνητού νεφρού και επέκτασή του, δημιουργία χώρου μαγνητικού τομογράφου σε υφιστάμενο χώρο, πλήρη ανακαίνιση 45 WC, παθολογικής, χειρουργικής κλινικής, παιδιατρικής, εξωτερικών ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίου, μετατροπή των δύο ή του ενός από τους δύο πρώτους θαλάμους αριστερά (κτίριο Α’) σε θαλάμους νοσηλείας στη χειρουργική κλινική και ανακαίνιση της μαιευτικής κλινικής εμβαδού 440 τ.μ. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κεντρικού κτιρίου και της πτέρυγας των εργαστηρίων.

Τα έργα στα Κέντρα Υγείας
Εξάλλου, τα επτά Κέντρα Υγείας που πρόκειται να αναβαθμιστούν ενεργειακά, σε ένα έργο με προϋπολογισμό δημοπράτησης 12.927.673,01 ευρώ (με ΦΠΑ), είναι εκείνα των Ακράτας, Ναυπάκτου, Μεγαλόπολης (Τμήμα Α), Βασιλικής, Βόνιτσας, Ερυμάνθειας και Χαλκιόπουλου (Τμήμα Β). Ανάδοχος του Τμήματος Α είναι η κοινοπραξία των Solis AE και RES Invest Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία είχε προσφέρει μέση έκπτωση 3,50%. Τις εργασίες του Τμήματος Β ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ (η μέση έκπτωση που προσέφερε ήταν 1,17%).

Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται αυτά τα επτά Κέντρα Υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο την δεκαετία του 1980 και περιλαμβάνουν ένα ή δύο επίπεδα. Η ανακαίνισή τους στοχεύει στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων τους, ήτοι στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες, κλπ).