Σε ειδική σύμβαση για την αξιοποίηση ακινήτων, που ανήκουν στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προχώρησαν το ακαδημαϊκό ίδρυμα και η Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για πέντε ισόγεια καταστήματα και ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου. Τα καταστήματα 26 τ.μ., 35 τ.μ., 66 τ.μ., 120 τ.μ. και 77 τ.μ., βρίσκονται στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αριστείδου – δηλαδή στο Γρυπάρειο Μέγαρο – και το 85 τ.μ. διαμέρισμα στην οδό Αιγινήτου 5.

Σημειώνεται πως η ΕΑΔΠΠΑ ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την «έναντι αμοιβής ή συμμετοχής διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των κληροδοτημάτων του». Οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν στη διαχείριση των παιδικών σταθμών και του νηπιαγωγείου της πανεπιστημιούπολης, του υπογείου χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του ΕΚΠΑ και του κτιρίου «Κωστής Παλαμάς», αλλά τη διαχείριση των κυλικείων, βιβλιοπωλείων και καταστημάτων που βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη.

38 ακίνητα διαχειρίζεται η ΕΑΔΠΠΑ
Τα ακίνητα και οι χώροι του ΕΚΠΑ που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠΠΑ ανέρχονται σε 38. Πέρα από εκείνα στην πανεπιστημιούπολη και σε λοιπές εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στη λίστα βρίσκονται καταστήματα, διαμερίσματα και κτίρια σε κεντρικές συνοικίες της Αθήνας όπως επίσης και τέσσερα οικόπεδα στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, η οποία θα έχει τριετή διάρκεια, το ποσοστό της αμοιβής της εταιρείας, που ανέρχεται σε 20%, για τη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων δύναται να αναθεωρείται στο τέλος κάθε έτους, ενώ στην περίπτωση που – με απόφαση της συγκλήτου -, περιέλθουν στην εταιρεία ακίνητα πέρα από τα παραπάνω, το ποσοστό αμοιβής της καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό επί των καθαρών προσόδων.

Ως «καθαρές πρόσοδοι» ακινήτων της περιουσίας του πανεπιστημίου νοούνται τα ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών που βαρύνουν τα ακίνητα και είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίησή τους.  Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ των κενών ιδιοκτησιών. Για την καταβολή αμοιβής της εταιρείας η σύγκλητος ενέκρινε η συνολική δαπάνη ποσού 310.789,23 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024 και 2025.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build