Τα σχέδιά της για την επόμενη μέρα της εισηγμένης εταιρείας Κλουκίνας – Λάππας, μετά την απόκτηση ποσοστού σε αυτήν (που μελλοντικά θα είναι πλειοψηφικό), αποκάλυψε με ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό η Intracom. Υπενθυμίζεται ότι η Intracom συμφώνησε για την απόκτηση ποσοστού 26,1% της Κλουκίνας – Λάππας, με το δεσμευτικό μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των δύο πλευρών να προβλέπει, εφόσον πληρωθούν οι όροι και οι αιρέσεις που έχουν τεθεί, το ποσοστό αυτό να φτάσει το 74,2%, οπότε και θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Απορρόφηση της Intracom Properties από την Κλουκίνας – Λάππας και μετονομασία της τελευταίας σε Intracom Properties
Πρόθεση της Intracom, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της, είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κλουκίνας – Λάππας σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο που εισφέρει στη νέα θυγατρική της, Intracom Properties, μέσω της, σε εξέλιξη, διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων με σύσταση νέας εταιρείας και εισφοράς του σε αυτήν, με στόχο την ενιαία περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σκοπός είναι η συγχώνευση της Κλουκίνας – Λάππας με τη νέα θυγατρική, Intracom Properties, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και η μετονομασία της Κλουκίνας – Λάππας σε Intracom Properties.

Αναφορικά δε με την εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών (περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των καταστημάτων Mothercare) της Κλουκίνας – Λάππας, στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της, ως ξεχωριστής εταιρείας, μέσω απόσχισης του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική του ομίλου Intracom, με συμμετοχή και της οικογένειας Λάππα στη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση του νέου σχήματος με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της. Τέλος, η θυγατρική ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί στην οικογένεια Λάππα αφού πρώτα έχουν μεταφερθεί τα λοιπά ακίνητά της.

Τα ακίνητα της Κλουκίνας – Λάππας
Σημειώνεται ότι η Κλουκίνας – Λάππας έχει σημαντική ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ και αποτίμηση περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ακινήτων, αυτό που διατηρεί στην Ερμού και εκμισθώνεται στη Zara έχει αποτίμηση 27 εκατ. ευρώ. Eπίσης διατηρεί και δεύτερο εμπορικό ακίνητο στην Ερμού που εκμισθώνεται στην Adidas καθώς και κτίριο γραφείων στην οδό Παστέρ στους Αμπελόκηπους. Ακόμα, μεταξύ των σημαντικότερων ακινήτων και εκτάσεων που διαθέτει, είναι μεγάλες εκτάσεις στα Οινόφυτα (14,4 στρέμματα και 4,5 στρέμματα). Τέλος, έχει συγκρότημα αποθηκών επιφάνειας 9.000 τ.μ. στον Ταύρο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build