Η ΠΕΔΜΕΔΕ, μέσα από το έργο SUSODCO φέρνει στην πρώτη γραμμή του Κοινωνικού Διαλόγου την αναγκαιότητα re-skilling και up-skilling του εργατικού δυναμικού στον Κατασκευαστικό κλάδο. Η ταχύτατη εξέλιξή του κάνει επιτακτική την ανάγκη επανεκπαίδευσης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού καθώς και την κατάρτιση και προσέλκυση νεότερου, στοχεύοντας ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αυτό αποδεικνύει και τη σπουδαιότητα του Κοινωνικού Διαλόγου για ένα Κλάδο, που απασχολεί περίπου 146.500 εργαζομένους στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Ειδικότερα, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του κύματος Ανακαίνισης καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με βασικούς άξονες:

 1. την Ανακαίνιση και την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων,
 2. την υλοποίηση εμβληματικών στρατηγικών αναπλάσεων με έμφαση στην πράσινη μετάβαση,
 3. τη δημιουργία σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,

δημιουργούν τόσο την ανάγκη για νέες γνώσεις, δεξιότητες και νέα προγράμματα κατάρτισης όσο και την προσδοκία για άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα απαιτούν υψηλού ή μεσαίου επιπέδου προσόντα. Ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα αυτή, η ΠΕΔΜΕΔΕ προωθεί δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που στόχο έχουν την προετοιμασία του εργατικού δυναμικού στον κλάδο για την καλύτερη μετάβασή του σε μία ενεργειακά αποδοτική, ψηφιακή και κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΔΜΕΔΕ υλοποιεί και τα κάτωθι προγράμματα:

 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών»: Το έργο αυτό απευθύνεται σε 1.200 εργαζόμενους και περιλαμβάνει δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, -με επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Στόχος η κατάρτισή τους ως «Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς» και «τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ).
 • Construction Blueprint: Η Ένωση συμμετέχει από κοινού με 24 εταίρους, οι οποίοι προέρχονται από 3 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ομπρέλα του Κατασκευαστικού τομέα, 9 Εθνικές Κατασκευαστικές Οργανώσεις βασικούς εκπροσώπους του κλάδου και 12 παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης από 12 χώρες της ΕΕ. Στόχος η αναδιαμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Κλάδο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • CDWaste-ManageVET-Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs: Στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.
 • GUPP- Upgrading skills for EU Greener Public Procurements in Construction Works: Στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
 • BUNG- Developing nearly zero energy building skills through game-based learning: Στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων για κτίρια μηδενικής ενεργειακής απορρόφησης.
 • RenovUP – Professionalising site managers and team leaders in the specific management of building renovation sites in Europe: Στόχος η εκπαίδευση διαχείρισης έργων ανακαίνισης κτιρίων.
 • ΤAB4BUILDING- Training for Architects and Builders in the use of composites For the BUILDING sector: Στόχος η εκπαίδευση για σύνθετα υλικά σε κατασκευαστικά έργα.
 • Digi-CVET- Developing transversal digital competences for digital Continuous Vocational Education and Training in construction: Στόχος η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο.

Όπως γίνεται κατανοητό, η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει δημιουργήσει ένα «κράμα» προγραμμάτων με κοινό πυρήνα την εν γένει αναβάθμιση του Κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Εδώ υπεισέρχεται η σπουδαιότητα του προγράμματος SUSODCO το οποίο μέσω του Κοινωνικού Διαλόγου βοηθά αφενός στην καταγραφή των υπαρχουσών αναγκών, και αφετέρου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων, ώστε να αναβαθμιστεί το τεχνικό δυναμικό της χώρας, να δοθεί σημαντικό αντικείμενο απασχόλησης σε νέους, ανέργους και να τονωθεί η ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.