Ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος σήμερα θέτει στο επίκεντρο του τον κοινωνικό διάλογο υπό το πρίσμα της ανάκαμψης και της συνεχούς προσπάθειας αντιμετώπισης των αναδυόμενων προκλήσεων. Απασχολώντας στην Ελλάδα περίπου 500.000 θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας σε σημαντικό βαθμό στην οικονομία της χώρας, συνεχίζει την προσπάθεια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό στήριγμα της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα απότοκα της κρίσης. Στην προσπάθεια αυτή αγκαλιάζει και εγκαινιάζει νέες μεθόδους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κατασκευαστικού κλάδου μέσω του έργου SUSODCO στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στόχος του SUSODCO είναι η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αλλαγής και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των εταίρων του κλάδου. Οι κύριες προτεραιότητες του κοινωνικού διαλόγου που αναδεικνύονται στο πλαίσιο του έργου από τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου ΠΕΔΜΕΔΕ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η αναγκαιότητα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, η ψηφιοποίηση του κλάδου και η προοπτική της δημιουργίας ενός κοινωνικού ανταποδοτικού ταμείου κοινής διαχείρισης στον Κατασκευαστικό κλάδο. Πρόσθετα θέματα και προτεραιότητες που καλύπτει ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η κυκλική οικονομία, η ενεργειακή απόδοση, η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αλλά και η προσέλκυση των νέων στον κλάδο.

Μέσω του έργου SUSODCO υλοποιούνται δράσεις ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, πρωτοβουλίες, στρατηγικές marketing και προβολής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και καμπάνιες ενημέρωσης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε μία Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κοινωνικού Διαλόγου στην οποία συγκεντρώνονται καλές πρακτικές όσον αφορά τρέχουσες και παρελθούσες πρωτοβουλίες κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε να αξιοποιηθεί η σχετική εμπειρία και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από αυτές, με σκοπό την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας των εθνικών κοινωνικών εταίρων του κατασκευαστικού κλάδου. Επιπλέον, στο βίντεο που ετοίμασαν οι εταίροι του έργου SUSUDCO προβάλλεται ο ρόλος και η σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου για την Κατασκευαστική βιομηχανία.

Το έργο SUSODCO υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη στήριξη του Κοινωνικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα: Ενίσχυση Κοινωνικού Διαλόγου, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission.