Οι Κατασκευές κατά τη διάρκεια του 2023 έπρεπε να επιδείξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις που άσκησαν οι πληθωριστικές μεταβολές. Όσο πλησιάζει η νέα χρονιά, τόσο πιο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη να γίνουν πιο ευέλικτες, λαμβάνοντας υπόψη πως η βιωσιμότητα θα αποτελεί άμεση προτεραιότητα, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η Deloitte.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον προοιωνίζεται ευοίωνο τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, αν συνυπολογίσουμε την πιο πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία «οι μηχανές ανάπτυξης το 2024 αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλές ταχύτητες, κυρίως για κατασκευές και κλάδους τεχνολογίας (με καύσιμο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης), ενώ η σταδιακή ομαλοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να επαναφέρει τον λοιπό τομέα στη μεσοπρόθεσμη τάση του».

Σύμφωνα λοιπόν με την Deloitte, οι εταιρείες του κλάδου οφείλουν να παραμείνουν ευέλικτες μέσω της συνεχούς υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, αναλυτικών μεθόδων και της κατάρτισης ενός διευρυμένου εργατικού δυναμικού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες του κατασκευαστικού φάσματος να αναπτύξουν νέες συνέργειες βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα, μειώνοντας τις εκπομπές και τα απόβλητα, ελαχιστοποιώντας το κόστος, δημιουργώντας νέες ροές αξίας και ενισχύοντας τη διαχείριση ταλέντων και προγραμμάτων.

Η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες το 2024. Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να αγκαλιάζουν την αλλαγή, όχι απλώς ως απάντηση στις εξωτερικές πιέσεις αλλά ως στρατηγική επιταγή για καλύτερη ανάπτυξη σε ένα ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το επόμενο έτος, προσθέτει η Deloitte για την παγκόσμια αγορά, οι Κατασκευές οφείλουν να προσθέσουν τα ακόλουθα στον οδηγό στρατηγικής τους για την πλοήγηση στην αβεβαιότητα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών:

Πρώτον, να εστιάσουν και να αναπτύξουν τη βιώσιμη κατασκευή με τη χρήση δομικών υλικών υψηλής απόδοσης και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων.

Δεύτερον, να επενδύσουν ακόμη περισσότερο σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως το BIM και η ρομποτική, αλλά και να εξερευνήσουν εφαρμογές αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.

Τρίτον, αλλά εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα, να επενδύσουν στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω προγραμμάτων μαθητείας και κατάρτισης, καθώς και σε εργαλεία αυτοματισμού, αλλά και να ενισχύσουν τις συνθήκες ασφαλείας του κατά τη διάρκεια των εργασιών.