Χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της Dimand για τη Δημόσια Προσφορά και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά οι μετοχές της εταιρείας, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 6 Ιουλίου. Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την 1 Ιουλίου 2022.

Τα “φρέσκα” κεφάλαια

Το σύνολο των καθαρών εσόδων που θα έχει η Dimand, ύστερα από την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, τοποθετείται σε 93 εκατ. ευρώ. Από αυτά:

– 51 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ της Dimand και της Eurobank

– 28 εκατ. ευρώ θα οδηγηθούν στην χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου)

– 14 εκατ. θα διατεθούν για την χρηματοδότηση της απόκτησης νέων ακινήτων.

– 7,6 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση δέκα υφιστάμενων έργων

Κατά την 31.12.2021, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος Dimand περιλαμβάνει 23 επενδυτικά έργα. Από αυτά 15 είναι υπό εξέλιξη και διαθέτουν συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) 497,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά περίπου αφορούν 210,1 εκατ. ευρώ κτήρια γραφείων, 233,3 εκατ. ευρώ κτήρια μικτών χρήσεων, 26,3 εκατ. ευρώ ξενοδοχείο, και 27,9 εκατ. οικιστική ανάπτυξη και επιπλωμένα διαμερίσματα.

Latsco και Orasis στο μετοχικό κεφάλαιο

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα εισέλθουν δύο σημαντικά επενδυτικά σχήματα: το Latsco family office της Μαριάννας Λάτση και το fund Orasis του George Elliott. Τα δύο επενδυτικά σχήματα έχουν δεσμευτεί να καλύψουν ποσοστό έως 25% των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς.

Επιπρόσθετα, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe Option) ως 931.800 υφιστάμενων μετοχών κυριότητας των νυν κοινών μετόχων, αναλογικά με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας, δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχής για κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.

Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 10,7 με 15 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του εύρους. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στο προσωπικό θα είναι κατά 10% χαμηλότερη της τιμής στη δημόσια προσφορά.