Διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση του Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοποννήσου (ΜΕΚΕΠΠ) στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας προκήρυξε η ΔΕΘ-Helexpo. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 113.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Πρόκειται για ένα έργο που έχει προταθεί από τη ΔΕΘ-Helexpo στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης. Το Μεσογειακό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοποννήσου σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος για την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και σχετίζεται με τουλάχιστον τέσσερις από τους πυλώνες του ΣΔΑΜ: την «έξυπνη» γεωργία, το βιώσιμο τουρισμό, τη βιοτεχνία και βιομηχανία, καθώς και με τη ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση.

Εκθέσεις, συνέδρια και ξενοδοχείο
Ειδικότερα, το ΜΕΚΕΠΠ θα μπορεί να φιλοξενεί ποικιλόμορφα γεγονότα επιχειρηματικότητας όπως εμπορικές εκθέσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις, επιχειρηματικά και επιστημονικά συνέδρια κλπ, καθώς και πολιτιστικά γεγονότα όπως εκθέσεις πολιτισμού, μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, θεματικά πάρκα, κ.α. Στο πλαίσιο της ώθησης της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και των πρόσθετων αναγκών που θα δημιουργήσουν οι προαναφερθείσες χρήσεις, στο χώρο του ΜΕΚΕΠΠ προτείνεται να δημιουργηθεί ξενοδοχειακή μονάδα που θα καλύπτει μέρος της ζήτησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, αλλά και των πρόσθετων τουριστικών αναγκών φιλοξενίας που θα επιφέρει συνολικά η επιπλέον τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το προτεινόμενο ξενοδοχείο θα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, ενισχύοντας τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές υποδομές, εξυπηρετώντας τον τουρισμό της περιοχής.

Επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο
Επιπρόσθετα, στο χώρο του ΜΕΚΕΠΠ προτείνεται να δημιουργηθεί επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Πελοποννήσου. Στο κέντρο αυτό μπορούν να φιλοξενηθούν εμπορικές δραστηριότητες υπερτοπικής εμβέλειας (π.χ. σούπερ μάρκετ), ενώ παράλληλα μπορεί να στεγαστεί και ένα οικοσύστημα – cluster επιχειρήσεων της περιοχής διαφόρων μεγεθών και δυναμικής. Σκοπός της συγκέντρωσης σε ένα σημείο επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών και δυναμικής, είναι η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας στις υποδομές τηλεπικοινωνιών και δικτύων υψηλής ποιότητας (π.χ. δίκτυο οπτικών ινών), αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων. Τέλος, προτείνεται στο ΜΕΚΕΠΠ να δημιουργηθεί ένα πρότυπο, πειραματικό αγρόκτημα τοπικών αγροτικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας υψηλής ποιότητας στο οποίο θα χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και θα εισαγάγουν τον αγρότη της περιοχής σε αυτές. Το πρότυπο αυτό αγρόκτημα θα συνδεθεί τόσο με την εκθεσιακή δραστηριότητα, όσο και με τη συνεδριακή δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση κατάρτιση των αγροτών της περιοχής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build