Λίγες ημέρες αφότου η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη διακήρυξη ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού, μέσω σύμβασης παραχώρησης, για το έργο της κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στα Ιωάννινα, η περιφερειακή αρχή προκήρυξε τον διαγωνισμό. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συνάψει σύμβαση παραχώρησης με εταιρεία ειδικού σκοπού (ο παραχωρησιούχος) που θα αναδειχθεί ως ανάδοχος. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 31 χρόνια και 6 μήνες.

Στην περίοδο αυτή, όλες οι απολαβές από τις εκμισθώσεις των χώρων γραφείου και εν γένει των εγκαταστάσεων του Πάρκου, καθώς και των χρεώσεων των υπηρεσιών που θα παράσχει ο παραχωρησιούχος προς τους χρήστες του Πάρκου, θα αποτελούν έσοδα του παραχωρησιούχου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται σε 69.978.529,05 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), όσα και τα προσδοκώμενα έσοδα του παραχωρησιούχου στο διάστημα της λειτουργίας του Πάρκου. Η προθεσμία παραλαβής προσφορών εκπνέει την 09/04/2024 και ώρα 15:00.

Το Πάρκο
Το έργο θα υλοποιηθεί με την υπάρχουσα μελέτη και οικοδομική άδεια που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Ηπείρου. Το προς ανέγερση κτιριακό συγκρότημά του θα αποτελείται από 6 διώροφα κτίρια υψηλής αισθητικής με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, συνολικής κάλυψης 7.947,97 τ.μ. και δόμησης 15.455,62 τ.μ., εκ των οποίων τα 14.738,96 τ.μ. θα είναι ανώγεια δόμηση και τα 716,66 τμ. υπόγεια κύριας χρήσης.
Η περίοδος των εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου
Από εκεί και πέρα, η σύμβαση προβλέπει ρητά ότι ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει πλήρως την κατασκευή του Πάρκου και τη χρηματοδότησή της, ενώ θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου κατά την περίοδο λειτουργίας του. Ακόμη, ο παραχωρησιούχος θα έχει και το δικαίωμα αξιοποίησης παρακείμενου τεμαχίου 8.158,65 τ.μ., το οποίο του παραχωρείται υπό την αίρεση ότι εντός 5 ετών από την υπογραφή της σύμβασης θα έχει ξεκινήσει εργασίες για κατασκευή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών κτιρίων κριθούν εκ μέρους του αναγκαία ή σκόπιμα για τη λειτουργία του Πάρκου (λ.χ. ερευνητικό κέντρο, data center, κλπ). Ως αντάλλαγμα της παραχώρησης του χώρου και προς εξυπηρέτηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του έργου, ο παραχωρησιούχος θα δεσμευθεί, μεταξύ άλλων
(α) να διαθέτει τους ανώγειους χώρους κύριας χρήσης του κτιρίου Κ01-Α για εκμίσθωση αντί συμβολικού ετήσιου μισθώματος 1 ευρώ/τ.μ. αποκλειστικά σε νεοφυείς οικονομικές οντότητες ή τεχνοβλαστούς και στην

Περιφέρεια Ηπείρου
(β) να παρέχει χωρίς τίμημα υπηρεσίες θερμοκοιτίδας στις φιλοξενούμενες νεοφυείς οικονομικές οντότητες και τεχνοβλαστούς στο κτίριο Κ01-Α
(γ) να διαθέτει κατ’ ελάχιστο για 7 εβδομάδες ετησίως το Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου Κ01-Α για εκδηλώσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού από δημόσιους φορείς
(δ) να διοργανώνει εκδηλώσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού σε συνεργασία με τοπικούς φορείς


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build