Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, εντάχθηκε, στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025» πράξη που αφορά σε εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του κτιριακού συγκροτήματος του 2ου Δημοτικού σχολείου Κηφισιάς. Η πράξη είναι ενταγμένη στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης», ενώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Όσο για τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 74.400 ευρώ και αφορά στο ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Τα έργα που προβλέπονται
Οι επεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί ορίστηκαν σε συνέχεια αυτοψίας, που διενεργήθηκε στους χώρους του σχολείου από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς. Το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 282-14563, στην περιοχή της Κηφισιάς. Αποτελείται, εξάλλου, από δύο ξεχωριστά κτίρια. Το ένα κτίριο είναι το 5ο Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι μονώροφο (ισόγειο) και περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο νηπιαγωγού και βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες, χώρους υγιεινής και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις). Η συνολική επιφάνεια χρήσης του είναι 150 τετραγωνικά μέτρα. Το άλλο κτίριο είναι αυτό του 2ου Δημοτικού, το οποίο έχει τέσσερις ορόφους (υπόγειο, ισόγειο, πρώτος όροφος, δεύτερος όροφος).

Σε αυτό το κτίσμα θα βρει κανείς δέκα αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, αίθουσα πληροφορικής-βιβλιοθήκης και βοηθητικούς χώρους (όπως, λ.χ., χώρους υγιεινής, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις). Η συνολική επιφάνεια χρήσης ανέρχεται σε 1.770,50 τετραγωνικά μέτρα (το υπόγειο είναι 182,50 τ.μ., το ισόγειο 588,00 τ.μ., το 1ος όροφος είναι 842,00 τ.μ. και ο 2ος όροφος είναι 158 τ.μ). Προβλέπονται να εκτελεστούν παρεμβάσεις αποκατάστασης όψεων, επισκευής μόνωσης δώματος της οροφής του Νηπιαγωγείου και της οροφής της εισόδου του Δημοτικού Σχολείου από την οδό Τζεν και αποκατάστασης και χρωματισμού πέτρινης εξωτερικής περίφραξης σχολείου. Θα γίνει, επίσης, τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών στοιχείων σε επικίνδυνα ανοίγματα του σχολείου.