Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, πράξη που αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων για την ωρίμανση του έργου ΣΔΙΤ της κατασκευής του φράγματος π. Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί) εντάχθηκε στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την πράξη ανέρχεται σε 610.000 ευρώ. Κύριος σκοπός του έργου είναι η άρδευση εκτάσεων περίπου 100.000 στρεμμάτων, καθώς και η παροχή νερού ύδρευσης άριστης ποιότητας στα Φάρσαλα και μια σειρά άλλων οικισμών της περιοχής. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 185.540.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο διαγωνισμός για το οποίο βρίσκεται στη β’ φάση.

Εκεί έχουν περάσει η ένωση προσώπων Intrakat-Μυτιληναίος ΑΕ-Μεσόγειος ΑΕ, η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΤΕ Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης και η ένωση προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ-Άβαξ ΑΕ. Ο τεχνικός σύμβουλος-συντονιστής θα υποστηρίξει τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συμμετέχοντας ενεργά από το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου (Στάδιο Β.Ι) και της υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Στάδιο Β.ΙΙ) του διαγωνισμού ΣΔΙΤ μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.