Καθώς η ανακαίνιση των δομών υγείας κρίνεται απαραίτητη για την σωστή λειτουργία τους, έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες έργα ανά περιφέρεια, που θα τις εκσυγχρονίσουν και θα τις εξοπλίσουν κατάλληλα.

Ήδη από την προηγούμενη χρονιά, έχουν δρομολογηθεί έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κτιριακές υποδομές των νοσοκομειακών μονάδων και των κατά τόπους κέντρων υγείας. Δεν γίνεται λόγος μόνο για ανακαινίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων, αλλά και για ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες θα μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εν λόγω κτιρίων και φυσικά τα ενεργειακά τους κόστη. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν σε δομές υγείας σε όλη την επικράτεια, οι οποίες αναμένεται να εκσυγχρονίσουν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός σε δομές υγείας
Την υπογραφή συμβάσεων για έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών σε οκτώ μεγάλα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας, κατόπιν σχετικών διαγωνισμών που διενεργήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, υπέγραψαν οι εταιρείες RESINVEST ΑΕ και SOLIS A.E. Οι συμβάσεις αφορούν συγκεκριμένα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς και τα Κέντρα Υγείας Ακράτας, Μεγαλόπολης και Ναυπάκτου. Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η κοινοπραξία RESINVEST – SOLIS αναλαμβάνει τη μελέτη και ολοκλήρωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των κλινικών, των εργαστηρίων και των υποδομών των εν λόγω νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Συγκεκριμένα, οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, την εκπόνηση εργασιών πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού, την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με νέα τεχνολογίας LED, την αναβάθμιση υδραυλικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.), καθώς και την ανακαίνιση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητάς τους.

Ενίσχυση των κτιριακών υποδομών
Οι κτιριακές υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Ικαρίας πρόκειται να επισκευαστούν και να ανακαινιστούν, με τη «Σάκκος Χ. & ΣΙΑ ΕΕ» να αναλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα. Η εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, προσφέροντας μέση έκπτωση 3,60% (σ.σ. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανερχόταν στο ποσό των 1.525.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ενώ υπέγραψε κιόλας τη σύμβαση για την υλοποίησή του με τον κύριό του, τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Να αναφερθεί, πως η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» προβλέπεται η πλήρης επισκευή και ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων Παθολογικής και Καρδιολογικής στον 2ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος, όπως επίσης και η ήπια ανακαίνιση (με αντικατάσταση δαπέδων και ανακαίνιση χρωματισμών) σε όλους τους χώρους του ισογείου. Όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ικαρίας, θα επισκευαστούν και θα ανακαινιστούν οι νοσηλευτικές μονάδες, τα χειρουργεία, το μαιευτήριο, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα εργαστήρια, τα γραφεία, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί υποστηρικτικοί χώροι του. Δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο εξωτερικό περίβλημα των δύο νοσοκομείων.

Έργα αναβάθμισης σε θεσσαλικά και στερεά Ελλάδα
Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Βέρμιον ΑΤΕΕ υπέγραψαν τις μεταξύ τους συμβάσεις για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης σε συνολικά τέσσερα νοσοκομεία που υπάγονται στην προαναφερθείσα Υγειονομική Περιφέρεια. Πρόκειται για δύο διακριτά έργα. Το πρώτο, αρχικού προϋπολογισμού 2.105.119,33 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά σε εργασίες αναβάθμισης, αναδιαρρύθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η Βέρμιον ΑΤΕΕ θα υλοποιήσει επεμβάσεις αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης των υφιστάμενων χώρων του ΤΕΠ, ανάπτυξη και διαμόρφωση νέας πτέρυγας ΤΕΠ (Παιδιατρική), ανακαίνιση της αίθουσας τοκετών και της αίθουσας ωδίνων στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (πτέρυγα Υ2) και αναβάθμιση της υφισταμένης χειρουργικής αίθουσας σε ολοκληρωμένη ψηφιακή χειρουργική αίθουσα. Το έτερο έργο, αρχικού προϋπολογισμού 4.359.093,10 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), ως αντικείμενό του έχει την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων Θήβας, Καρδίτσας και Βόλου, όπως επίσης και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Η μέση έκπτωση που προσέφερε η Βέρμιον ΑΤΕΕ και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση ήταν 0,21%. Τα ΤΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικής επάρκειας, ωστόσο έχουν φθορές λόγω παλαιότητας και χρήσης και χρήζουν συνολικά ανακαίνισης, από άποψη οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στους περιβάλλοντες χώρους τους απαιτείται να εκτελεστούν επεμβάσεις αναδιαμόρφωσης, αφ’ ενός λόγω φθορών από την χρήση και τον χρόνο, αφ’ ετέρου για βελτίωση της προσβασιμότητας και προσέγγισης στην κύρια είσοδό τους.

Από εκεί και πέρα, να σημειωθεί, ειδικά για το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, ότι στεγάζεται σε χώρο περίπου 1.176 τετραγωνικών μέτρων, αλλά η επιφάνεια επεμβάσεων περιορίζεται σε περίπου 400 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, παρουσιάζονται κυκλοφοριακές δυσκολίες και συνθήκες συνωστισμού και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η λειτουργική του αναβάθμιση, σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Υγείας και τις συναφείς οδηγίες, με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας. Αναφορικά, τέλος, με τον χώρο στον οποίο θα δημιουργηθεί η νέα ΜΕΘ απομόνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, εκεί βρίσκονται οι χώροι εργασίας νοσοκόμων, μέρος δευτερεύοντος διαδρόμου, η αποθήκη ειδών καθαριότητος, τα αποδυτήρια προσωπικού ανδρών και γυναικών και το WC προσωπικού.

Ανοικτός διαγωνισμός για τα νοσοκομεία πύργου και Μεσολογγίου
Έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου της μελέτης και υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δύο νοσοκομείων, τα οποία υπάγονται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται, για τη Νοσηλευτική Μονάδα (ΝΜ) Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Ηλείας και τη Νοσηλευτική Μονάδα (ΝΜ) Μεσολογγίου του Γενικού Νοσοκομείου (ΓΝ) Αιτωλοακαρνανίας. Το έργο είναι συνολικού κόστους 1.582.522,08 ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία για την αποπεράτωσή του είναι 16 μήνες. Η διορία υποβολής των προσφορών τελειώνει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00. Τα έργα στη ΝΜ Πύργου περιλαμβάνουν θερμομόνωση και αντικατάσταση της υγρομόνωσης της ταράτσας της Ψυχιατρικής Κλινικής και των αρμών διαστολής δώματος, αλλά και αποκατάσταση των όψεων των κλιμακοστασίων. Αντίστοιχα τα έργα στη ΝΜ Μεσολογγίου περιλαμβάνουν: αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων με κάσωμα, επισκευή κεραμοσκεπής και τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως με λαμπτήρες LED, και αποξήλωση των υφιστάμενων δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού και εγκατάσταση νέων από το λεβητοστάσιο προς τα FCU και τις κλιματιστικές μονάδες.

Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση
Προχωρούν τα έργα συνολικού ύψους 66,73 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων τριών νοσοκομείων και 26 κέντρων υγείας, τα οποία υπάγονται στην 3η και στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Τα συμφωνητικά υπέγραψαν οι Διοικήσεις των 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με τους αναδόχους των έργων. Τους διαγωνισμούς για τα έργα ωρίμασε και διενήργησε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, με αναθέτουσες αρχές την 3η και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργείου Υγείας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου θα γίνει ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου για τη στέγαση όλων των εξειδικευμένων εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσηλευτικής Μονάδας 11 κλινών-μονώσεων εσωτερικών ασθενών, με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Έπειτα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης θα γίνει αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών, με ανάδοχο την ένωση των Solis AE και RES Invest.

Τέλος, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχει προηγραμματιστεί ανακαίνιση της υφισταμένης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, κτιριολογική επέκταση του ισογείου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και ανακαίνιση-αναδιαρρύθμιση των Χειρουργείων και της Κεντρικής Αποστείρωσης του νοσοκομείου, με ανάδοχο την Urban Works AE.

Επεμβάσεις, παράλληλα, θα εκτελεστούν στα ακόλουθα Κέντρα Υγείας: Ορεστιάδας, Δικαίων, Σουφλίου, Σαπών, Ιάσμου, Αβδήρων, Εχίνου, Σταυρούπολης, Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Μαυροθάλασσας, Σερρών, Στρυμονικού, Ηρακλείας, Σιδηροκάστρου, Ροδόπολης, Νέας Μηχανιώνας, Ζαγκλιβερίου, Μαδύτου, Σοχού, Θέρμης, Πρίνου, Χρυσούπολης, Αγίου Νικολάου και Κασσάνδρειας. Επισημαίνεται, πως οι υπογραφείσες συμβάσεις που αφορούν τα νοσοκομεία είναι συνολικής αξίας 27.856.085,01 ευρώ, ενώ εκείνες που αφορούν τα 26 κέντρα υγείας είναι συνολικής αξίας 38.883.891,93 ευρώ.

Η «ΣΤΑΤ ΑΤΕ», έπειτα από σχετική σύμβαση που υπεγράφη στις 26 Μαρτίου, αναλαμβάνει την εκτέλεση των έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία μεγάλη παρέμβαση, η οποία ανέρχεται στα 2.867.400,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του όλου έργου ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο – πτέρυγα «Πατέρα» του Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αναλαμβάνει η ΔΙΟΛΚΟΣ ΟΕ, έπειτα από σύμβαση που υπεγράφη τον Ιανουάριου του τρέχοντος έτους. Η συνολική συμβατική δαπάνη και το κατ’ αποκοπήν τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.201.318,23 ευρώ, συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τετρακόσιες πενήντα συνολικά ημερολογιακές ημέρες, από την στιγμή της υπογραφής της.


Όμιλος Ιατρικού:
Το πρώτο διεθνές ογκολογικό κέντρο με προδιαγραφές παθητικού κτιρίου
Όπως μας αναφέρει ο Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο Όμιλος πρόκειται να εγκαινιάσει το 2024 το πρώτο ιδιωτικό υπερσύγχρονο Ογκολογικό Κέντρο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο να κυριαρχήσει στην τοπική, αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Tο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, όπως θα ονομάζεται, αποτελεί μία εμβληματική επένδυση για τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο και “state of the art” βιοϊατρικό εξοπλισμό για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των ογκολογικών περιστατικών που του επιτρέπει να παρέχει νέες, καινοτόμες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, έκτασης 10.000 τ.μ., στεγάζεται σε ένα υψηλής αισθητικής κτιριακό συγκρότημα το οποίο βρίσκεται, δίπλα στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Αποτελεί δε, το 1ο νοσηλευτικό παθητικό κτίριο, πιστοποιημένο από το Passive House Institute, στην Ευρώπη. Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο είναι ένα πράσινο και βιώσιμο κτιριακό συγκρότημα το οποίο πληροί 13 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με πιο σημαντικούς την Εξοικονόμηση Ενέργειας & Κόστους, τη Βέλτιστη Εσωτερική Ποιότητα Αέρα και την Υψηλή Θερμική Άνεση.