Πωλήσεις 212,6 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο όμιλος Fourlis, έναντι 185,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+14,5%), ενώ οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα 28,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 36,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 13,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ) ποσού 5,8 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ήταν στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 131,6, εκατ. ευρώ, έναντι 111,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,1%.
Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21,3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Το EBITDA (OPR) ανήλθε σε 7,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ.

Στο δρόμο προς το Χρηματιστήριο η Trade Estates
Όσον αφορά στην Trade Estates, τη θυγατρική ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis, η προετοιμασία για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζεται, με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς. Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας 286 εκατομμυρίων ευρώ και ένα πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, η Trade Estates συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου.

Αισιόδοξες εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η διοίκηση του ομίλου Fourlis εκτιμά ότι θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι του πρώτου εξαμήνου, αφενός λόγω των ιστορικά αυξημένων εσόδων κατά το δεύτερο εξάμηνο, της ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης των εταιρειών λιανικής του ομίλου, αλλά και της ισορροπημένης επέκτασης των δραστηριοτήτων του και κατά συνέπεια και των εσόδων του, αλλά και τις εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από όπου εξακολουθεί να προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (57.26% α’ εξάμηνο 2022).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build