Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021-25 εντάχθηκε με απόφαση του υπουργού Παιδείας το έργο της ανακαίνισης της φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 12.581.850 ευρώ. Το έργο αφορά στο κτίριο της πρώην Φοιτητικής Εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου, που βρίσκεται επί των οδών Λαγουμιτζή 15, Παπαζαχαρίου και Καλλιρρόης, κοντά στο κεντρικό κτιριακό συγκρότημα του πανεπιστημίου.

Πρόκειται για επταώροφο παλαιό ξενοδοχείο (με ημιώροφο, υπόγειο και δώμα) ανεγερθέν περί το 1968, το οποίο αποκτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο το 1986 και λειτούργησε χωρίς διακοπή μέχρι το έτος 2001, όταν έπαψε τη λειτουργία του ως χώρος στέγασης και έκτοτε λειτουργεί μόνο ο χώρος σίτισης των φοιτητών. Σύμφωνα με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια, η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης είναι 4.491,65 τ.μ. και των υπογείων βοηθητικών χώρων είναι 569,90 τ.μ.. Η συνολική δυναμικότητα της προς ανακαίνιση φοιτητικής εστίας υπολογίστηκε σε 108 δωμάτια, εκ των οποίων 96 δίκλινα και τα υπόλοιπα 12 μονόκλινα με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμΕΑ, με ανώτατο επίπεδο εξυπηρέτησης 204 φοιτητές.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν
Στο κτίριο, στο πλαίσιο παλαιότερης σύμβασης, έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε όλους τους ορόφους πλην του ισογείου, του ημιωρόφου και των υπογείων χώρων όπου λειτουργεί το Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών) που έχουν εκπονηθεί παλαιότερα, καθώς και την εκπόνηση του κτιριολογικού προγράμματος, ώστε να καλύπτονται οι ισχύουσες προδιαγραφές.

Επίσης, θα απαιτηθούν εργασίες διαμόρφωσης για την προσωρινή λειτουργία χώρου διάθεσης έτοιμων γευμάτων στον Α’ όροφο του κτιρίου κατά την διάρκεια των εργασιών στους ορόφους που στεγάζεται το φοιτητικό εστιατόριο προκειμένου να υπάρξει αδιάλειπτη σίτιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του έργου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού προγραμματίζεται για τον Μάρτιο, ενώ η ανακήρυξη αναδόχου προβλέπεται να γίνει μέσα στον Ιούνιο και η υπογραφή της σύμβασης στις αρχές Ιουλίου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου υπολογίζεται στους 18 μήνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build