Η PREMIA PROPERTIES ανακοινώνει την υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας με τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η PREMIA θα αποκτήσει τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων στο Μαρούσι Αττικής με παράλληλη μακροχρόνια δεκαπενταετή μίσθωση, με δικαίωμα επαναγοράς, και χρήσης από τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ. Στα ακίνητα περιλαμβάνονται σχολικά κτίρια,  αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις 23.114 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδα 26,6 στρεμμάτων. Η αρχική επένδυση για την PREMIA ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια θα εξεταστούν  βελτιώσεις καθώς και περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνονται οι προϋποθέσεις υλοποίησης του οράματος και των στόχων του σχολείου καθώς θα επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο εκπαιδευτικό του έργο και στην περαιτέρω εξέλιξη της παιδαγωγικής προσφοράς του.

Η συμφωνία αποτελεί την έναρξη για νέες συνεργασίες στρατηγικών επενδύσεων στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας των δύο μερών.

Η PREMIA ευχαριστεί την εταιρεία DBC Diadikasia S.A. η οποία ενήργησε ως Χρηματoοικονομικός Σύμβουλος για τη συναλλαγή.

Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος της PREMIA PROPERTIES & Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS Holding δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συνεργασία μας με τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ, έναν από τους πιο σημαντικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας. Μέσω της σύμπραξης των δυνάμεών μας δημιουργούνται δυνατότητες και για καινούργιες επενδύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επενδύσεις σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα η οποία είχε ξεκινήσει με την απόκτηση της διαχείρισης 10 σχολείων στην Αττική μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ.  Αποτελεί επίσης και μια ευκαιρία για την  μεταφορά της εμπειρίας μας από αντίστοιχες επενδύσεις της STERNER STENHUS στην Σουηδία»

Ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς για τη συνεργασία με την PREMIA Properties μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο των επενδύσεων ακινήτων στην Ελλάδα, η οποία παρόλο ότι είχε διάφορες προτάσεις συνεργασιών στον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης επέλεξε να συνεργαστεί με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα πιστεύοντας στις Αρχές που το σχολείο εκπέμπει 105 χρόνια τώρα και παράλληλα εμπιστευόμενη πλήρως την διοίκηση του σχολείου και το όραμα που αυτή έχει για το μέλλον του εκπαιδευτικού μας οργανισμού. Μέσα από τη συνεργασία μας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο της εκπαίδευσης»  

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της PREMIA PROPERTIES δήλωσε: «Η PREMIA συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με ακίνητα τα οποία εντάσσονται στους στρατηγικούς κλάδους ενδιαφέροντός της όπως ο χώρος της εκπαίδευσης. Μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης με μια υγιή και αναπτυσσόμενη εταιρεία όπως τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ εμπλουτίζεται το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλής ποιότητας κτίρια και παράλληλα αποκτάμε ένα πολύ σημαντικό συνεργάτη στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης».