Την υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας με τα εκπαιδευτήρια Δούκα ανακοίνωσε η Premia Properties. Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν η Premia Properties θα αποκτήσει τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων στο Μαρούσι Αττικής με παράλληλη μακροχρόνια δεκαπενταετή μίσθωση, με δικαίωμα επαναγοράς και χρήσης από τα εκπαιδευτήρια Δούκα. Στα ακίνητα περιλαμβάνονται σχολικά κτίρια, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις 23.114 τ.μ. σε οικόπεδα 26,6 στρεμμάτων.

Η αρχική επένδυση για την Premia ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Στα πλαίσια της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια θα εξεταστούν βελτιώσεις καθώς και περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών. Έτσι «ενδυναμώνονται οι προϋποθέσεις υλοποίησης του οράματος και των στόχων του σχολείου καθώς θα επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο εκπαιδευτικό του έργο και στην περαιτέρω εξέλιξη της παιδαγωγικής προσφοράς του».

Έπονται και άλλες στρατηγικές επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης από την Premia
Παράλληλα, η συμφωνία αποτελεί την έναρξη για νέες συνεργασίες στρατηγικών επενδύσεων στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας των δύο μερών, ενώ, σύμφωνα με τον Ηλία Γεωργιάδη, πρόεδρο της Premia Properties και CEO της Sterner Stenhus Holding, «εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής μας για επενδύσεις σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα η οποία είχε ξεκινήσει με την απόκτηση της διαχείρισης 10 σχολείων στην Αττική μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ».

Ποια είναι τα άλλα σχολεία που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας
Σημειώνεται ότι στο portfolio της Premia, πέρα από τα εκπαιδευτήρια Δούκα, βρίσκονται το νηπιαγωγείο, το 2 δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο της Σκάλας Ωρωπού, το ΤΕΕ – ΣΕΚ δήμου Μεγάρων, το ΕΕΕΕΚ Νέου Ηρακλείου, το μουσικό γυμνάσιο – λύκειο Αθηνών, το 50ο λύκειο Αθηνών, το 61ο νηπιαγωγείο Αθηνών, το 51ο γυμνάσιο Αθηνών και το 42 λύκειο Αθηνών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build