Στη δεύτερη φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και την υποβολή δεσµευτικών προσφορών, περνά ο διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών µέσω Σύµπραξης Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3389/2005». Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα την περασµένη εβδοµάδα εγκρίθηκε η διενέργεια του Β.Ι σταδίου της Β΄ φάσης του διαγωνισµού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι η διενεργούσα αρχή.
Τα επενδυτικά σχήµατα που εξέφρασαν ενδιαφέρον για τον διαγωνισµό και περνούν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι τα εξής:

– Intrakat – ΤΕΚΑΛ
– Άβαξ
– Άκτωρ Παραχωρήσεις
– ΓΕΚ Τέρνα
– Μυτιληναίος.

Τι περιλαµβάνει το έργο
Το έργο αφορά στη µελέτη, ανέγερση, λειτουργία και συντήρηση σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών υποδοµών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σκοπός της σύµβασης είναι η κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στην υφιστάµενη κατάσταση απουσιάζουν, ο εκσυγχρονισµός για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, η αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωµένα κτίρια η αναβάθµιση της εικόνας των δικαστικών µεγάρων και η συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήµερα είναι κατακερµατισµένες σε ακατάλληλα ακίνητα στην Αθήνα


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build