Στην εταιρεία Μεσόγειος ΑΕ κατακυρώθηκε το έργο της υπογειοποίησης δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Γαστούνης Ηλείας, προϋπολογισμού 18,6 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αρχικά, προσωρινός ανάδοχος του έργου είχε αναδειχθεί τον Μάιο του 2023 η ΑΕΤΕΘ ΑΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 16,55%, όμως η Μεσόγειος ΑΕ προσέφυγε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με αίτημα την ακύρωση της σχετικής απόφασης.

Με τη σειρά της, η ΑΕΤΕΘ παρενέβη στην ΕΑΔΗΣΥ, με αίτημα τη διατήρηση της ισχύος της απόφασης. Στις 10 Ιουλίου του 2023 η ΕΑΔΗΣΥ έκανε δεκτή την προσφυγή της Μεσόγειος ΑΕ και απέρριψε την παρέμβαση της ΑΕΤΕΘ ΑΕ, ακυρώνοντας την επίμαχη απόφαση κατά το σκέλος που έκανε δεκτή την προσφορά της ΑΕΤΕΘ ΑΕ. Η εταιρεία προχώρησε σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, όμως η αίτηση απορρίφθηκε. Εν συνεχεία, τον περασμένο Μάρτιο, η αναθέτουσα αρχή συμμορφώθηκε με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και ανέδειξε προσωρινή ανάδοχο τη Μεσόγειος ΑΕ, που είχε υποβάλει τη δεύτερη πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μέση έκπτωση 16%. Μετά και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών την περασμένη εβδομάδα η Μεσόγειος ΑΕ «κλείδωσε» ως οριστικός ανάδοχος του έργου.

Το έργο
Στο πλαίσιο του έργου, προτείνεται η κατασκευή δύο ανεξάρτητων δικτύων, του δυτικού και του ανατολικού δικτύου. Το δυτικό δίκτυο καλύπτει την περιοχή δυτικά της πόλης της Γαστούνης έως τον Πηνειό και το ανατολικό δίκτυο καλύπτει την περιοχή ανατολικά της πόλης της Γαστούνης με βόρειο όριο τον Πηνειό και ανατολικό όριο τον οικισμό Κόροιβος.
Η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή διασχίζει το ανατολικό δίκτυο στο ύψος της Γαστούνης, χωρίζοντάς το σε δύο τμήματα. Οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των κλειστών σωληνωτών δικτύων θα είναι αγωγοί πολυαιθυλενίου HDPE, 3ης γενιάς, 12.5atm μέχρι και τη διάμετρο Φ400mm. Για μεγαλύτερες διαμέτρους εφαρμόζονται αγωγοί από χαλυβδοσωλήνες. Η παροχή των υδροληψιών άρδευσης των δικτύων θα είναι ίση με 7,5l/sec. Οι υδροληψίες θα είναι τύπου Schlumberger τύπου ‘’Β’’ ενός στομίου.