Οι εταιρείες «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» και «Delta Engineering ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2024. Ειδικότερα, η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» είναι 6η στην κατηγορία των εταιρειών με 250+ εργαζόμενους, ενώ η «Delta Engineering ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» είναι 7η στην κατηγορία των εταιρειών με 50-250 εργαζόμενους, στη λίστα του Great Place to Work® Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζουν την θέση της εταιρείας στη λίστα των καλύτερων εταιρειών για γυναίκες, Best Workplaces™ for Women Hellas, είναι η συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο έρευνας εργασιακού κλίματος Trust Index™, οι θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα συγκρινόμενες με το σύνολο του πληθυσμού της εταιρείας και, τέλος, η βαρύτητα των απαντήσεων των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία, τις ίσες αμοιβές, τη δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται, καθώς και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.