Η Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ είναι η εταιρεία που θα αναλάβει να εκπονήσει τη μελέτη για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, ύψους 163.300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας. Η κατακύρωση της σύμβασης έγινε την 23/02/2024, από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, η στρατηγική που υιοθετείται για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας αποτελείται από μια σειρά νέων παρεμβάσεων, καθώς και έργων συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται η συνολική επισκόπηση απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση του άλσους σε συγκεκριμένα σημεία χρήζοντα ανάπλασης.

Οι βασικοί άξονες, οι οποίοι ακολουθούνται, είναι η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου, η εφαρμογή ΑΠΕ και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όποια τμήματα της μελέτης ενδείκνυται, καθώς και η προσβασιμότητα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ). Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων αποτελεί η πολύπλευρη και σφαιρική ανάπτυξη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων με τη βιωσιμότητα του χώρου και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build