Το πώς μπορεί η αρχιτεκτονική να γίνει βιώσιμη, με ολιστικά θετικό πρόσημο, ανέλυσε η Στέλλα Πιερή, αρχιτέκτονας και partner του Pieris Architects, στη διάρκεια της ημερίδας ΕΣΩ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/05/2024, με χορηγούς επικοινωνίας το newsletter Build και τα περιοδικά Construction και Architect της Boussias Media. «Στις μέρες μας, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μία επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή, που θα μετατραπεί σε μία κλιματική καταστροφή αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε σημαντικές μειώσεις εκπομπών στην ατμόσφαιρα», τόνισε, αρχικά, η κ. Πιερή. Πώς πετυχαίνουμε, όμως, έναν σχεδιασμό με ολιστικά θετικό πρόσημο, ρώτησε στη συνέχεια.

Και απάντησε: «Όταν αξιοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία και παράλληλα δημιουργούμε βιώσιμα δοχεία μνήμης, νοημάτων και συναισθημάτων. Όταν ενσωματώνουμε τη φύση για να πετύχουμε μια επαναλαμβανόμενη επαφή, όχι μια περιστασιακή, παροδική, μεμονωμένη εμπειρία. Όταν η αρχιτεκτονική μας λαμβάνει υπόψη τις δεκάδες διαφορετικού τύπου παραμέτρους που συνθέτουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ιεραρχώντας τις ανάλογα με την περίπτωση».

Πρόσθεσε και το εξής: «Δημιουργούμε αρχιτεκτονική με θετικό πρόσημο και όταν αντιλαμβανόμαστε τους τρόπους που το προϊόν μας επηρεάζει με τη σειρά του αυτές τις παραμέτρους. Πώς, δηλαδή, επιδρά στον άνθρωπο, στη διάθεση, στην υγεία, στο συναίσθημα, στο περιβάλλον, στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στο μικροκλίμα. Πώς επηρεάζει τις υπόλοιπες συσχετιζόμενες τέχνες και τεχνικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πώς ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών.

Αλλά και όταν αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως η διαθεσιμότητα υλικών, ο καιρός, το υπέδαφος, ως κομμάτι της δουλειάς μας». Συνοψίζοντας, η κ. Πιερή σχολίασε ότι η βιώσιμη αρχιτεκτονική οφείλει «να συγκινεί με την οικοσυναισθηματική της αφήγηση, να κατανοεί, να προβλέπει ανάγκες και να μεριμνεί, να υπακούει στις αρχές της επιστήμης και της τέχνης και να ενσωματώνει την καινοτομία».

Πώς οι Pieris Architects παράγουν βιώσιμη αρχιτεκτονική
Έπειτα, η κ. Πιερή περιέγραψε τρόπους με τους οποίους το γραφείο Pieris Architects υλοποιεί βιώσιμη αρχιτεκτονική. «Στόχος μας, είναι να σχεδιάζουμε κτίρια με θετικό πρόσημο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, λ.χ. παθητικές μεθόδους ψύξης και θέρμανσης και γεωθερμικά συστήματα, που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και εφαρμόζονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, αναλόγως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Η επαναχρησιμοποίηση και η μετασκευή υφιστάμενων κτιρίων, όπου είναι πρακτικά εφικτή, αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Τέλος, αγκαλιάζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έργα σε επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές, με σκοπό να συνδράμουμε στην αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων».