Σημαντική αύξηση σε λειτουργική κερδοφορία, EBITDA και όγκο πωλήσεων έφερε το 2021 για τον όμιλο Alumil, συγκριτικά με το 2020, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το έτος 2021 κατέγραψε αύξηση 30,74% και διαμορφώθηκε σε 315,2 εκατ. ευρώ, έναντι 241,1 εκατ. ευρώ το 2020. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται σε αύξηση των ποσοτήτων πώλησης σε ποσοστό 20% και το υπόλοιπο σε αύξηση τιμoκαταλόγων λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 89,3 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 28,32% επί των πωλήσεων, έναντι 60,2 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ήτοι ποσοστό 24,97% επί των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 45,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 24,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020, σημειώνοντας αύξηση 80,94%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 28,1 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 11 εκατ. ευρώ περίπου της χρήσης 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 20,3 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ περίπου της χρήσης 2020.

Πώς θα αναδιοργανωθεί ο όμιλος Alumil
Με απόφαση της διοίκησης του ομίλου και την έγκριση των δανειστριών τραπεζών, είναι σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση του ομίλου με σκοπό να εξορθολογιστούν οι δραστηριότητές του και να απλοποιηθεί η δομή του. Συγκεκριμένα, εντός του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί, οι εξής ενέργειες:
– πώληση ποσοστού 70% των μετοχών της Alumil Middle East JLT από την Alumil Gulf FZC προς την Alumil Group LTD
– λύση και εκκαθάριση της Alumil Gulf FZC
– συγχώνευση με απορρόφηση της Alumil CY LTD από την Alumil Group LTD, όπου μοναδικός μέτοχος και στις δύο θυγατρικές εταιρείες είναι η Αλουμύλ ΑΕ
– ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Ισραήλ η οποία θα λειτουργεί αποκλειστικά ως γραφείο αντιπροσώπευσης με μοναδικό μέτοχο την Αλουμύλ ΑΕ.

Επίσης, με απόφαση της διοίκησης της εταιρείας, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Ξάνθης. Με την επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Ξάνθη, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του Μαϊου 2022, η διοίκηση του ομίλου Alumil αναμένει ότι η εταιρεία και ο όμιλος θα ι-κανοποιήσουν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των επώνυμων προϊόντων για αρχιτεκτονικές χρήσεις, καθώς και την σημαντική αύξηση του πελατολογίου στο εξωτερικό και το άνοιγμα νέων αγορών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build