Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με αφορμή ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ που προκήρυξε ο δήμος, με τη διαγωνιστική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για το έργο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στις οδούς Β. Παύλου, Ακτής και Ηλίου», για το οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει αύριο, Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, ενώ ακριβώς μία εβδομάδα μετά προγραμματίζεται να γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις
Ωστόσο, ο ΣΑΤΕ με επιστολή του προς τον δήμο, κοινοποιημένη και στο υπουργείο Υποδομών, ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την ακύρωση του διαγωνισμού, καταγγέλλοντας «φωτογραφικές διατάξεις» στη διακήρυξη του έργου. Οι ενστάσεις του ΣΑΤΕ επικεντρώνονται στα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO ή ισοδύναμα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, και συγκεκριμένα πιστοποιητικά για: σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία, σύστημα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, συστήματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας, σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, σύστημα διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας και της διαφθοράς, σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας και σύστημα για την ασφάλεια πληροφοριών. Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, οι απαιτήσεις αυτές είναι περιττές για το συγκεκριμένο έργο και παραβιάζουν τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς όπως υποστηρίζει σχεδόν καμία εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της όλα αυτά τα πιστοποιητικά, «περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον υγιή ανταγωνισμό και, πιθανολογούμε ότι οι εν λόγω όροι φωτογραφίζουν τον ανάδοχο».

Τι απαντά ο δήμαρχος
Η απάντηση του δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ήρθε λίγες μέρες αργότερα με επιστολή-απάντηση σε σκληρό τόνο. Ο κ. Κωνταντέλλος σχολιάζει πως η επιστολή του ΣΑΤΕ εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των μελών του, που δεν αφορούν το δήμο, ενώ επισημαίνει ότι σε τρεις ακόμα περιπτώσεις ο ΣΑΤΕ είχε αποστείλει παρόμοιες επιστολές, που δεν οδήγησαν πουθενά. Αποκρούοντας μάλιστα τους «αβάσιμους και ανέξοδους» ισχυρισμούς περί φωτογραφικών διατάξεων και περιορισμού του ανταγωνισμού, ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τονίζει πως στα τρία προηγούμενα έργα για τα οποία είχε διαμαρτυρηθεί ο ΣΑΤΕ, υπέβαλαν προσφορά δώδεκα, επτά και πέντε εταιρείες αντίστοιχα, ενώ προσθέτει πως κανείς δεν προσέβαλε κατά νόμο τη διακήρυξη του επίμαχου έργου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διακήρυξη είναι καθ΄όλα νόμιμη και ουδείς υφίστατο βλάβη από τους όρους της. Υπογραμμίζει, τέλος, πως τα ζητούμενα πιστοποιητικά είναι απολύτως συναφή και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και ότι οι ειδικοί όροι της διακήρυξης έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, τη Γενική Γραμματεία Υποδομών και τον αρμόδιο υπουργό.