Στην ιδιοκτησία του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια περιήλθε σύμφωνα με πληροφορίες του Build και το τρίτο εκ των τριών εμβληματικών ακινήτων που ανήκαν στον όμιλο L.P. Ellinas του Ελληνοκύπρου επιχειρηματία, Λουκά Έλληνα, και βρίσκονται στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το συγκεκριμένο κτίριο, είναι αυτό που φιλοξενεί σήμερα τις εγκαταστάσεις γραφείων των Ελληνικών Πετρελαίων και όπως πληροφορείται το Build, η τιμή απόκτησής του υπερέβη τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Το τίμημα ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα που αγόρασαν Trastor και Prodea, τα οποία φιλοξενούν τους ομίλους Φουρλή και τη γερμανική Bayer το πρώτο και τα γραφεία της ΕΥ το δεύτερο, δεδομένου ότι είναι και το μεγαλύτερο από πλευράς συνολικής δομημένης επιφάνειας ακί, Στην περίπτωση των ΕΛΠΕ η απόκτηση του ακινήτου θεωρήθηκε τρόπον τινά επιβεβλημένη λύση, δεδομένου ότι ο εισηγμένος όμιλος έχει δημιουργήσει ένα κτίριο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ως προς τον εσωτερικό σχεδιασμό και τις λειτουργίες του.

Επιπλέον όμως και δεδομένου ότι και τα τρία ακίνητα ετέθησαν σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με ελεύθερη πώληση, εάν ο νέος ιδιοκτήτης ήταν κάποιος άλλος πλην των ΕΛΠΕ, θα είχε την δυνατότητα να καταγγείλει τη μίσθωση του ακινήτου, με στόχο να επαναδιαπραγματευτεί τη μισθωτική κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον ο νέος ιδιοκτήτης θα μπορούσε να προχωρήσει σε έξωση των ΕΛΠΕ, γεγονός που θα έθετε τον όμιλο σε περιπέτεια αναζήτησης ενός νέου ακινήτου γραφείων με ανάλογες προδιαγραφές, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο ως προς την εύρεση αποθέματος σε τετραγωνικά γραφείων για ένα ενιαίο κτίριο πολυτελείας, που να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του ομίλου σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μάλιστα σε περίπτωση που τα ΕΛΠΕ οδηγούνταν στη μίσθωση νέου ακινήτου, θα έπρεπε να προβούν σε μία σειρά από εκτεταμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν το εκάστοτε νέο κτίριο που θα φιλοξενούσε τον όμιλο, με βάση της υφιστάμενες ανάγκες του.

Η σύγκριση στα τρία ακίνητα του «δαχτυλιδιού»
Συγκρίνοντας το τίμημα που καταβλήθηκε, θυμίζουμε ότι η Prodea κατέβαλε ποσό 35 εκατ. ευρώ – με συνολικό εμβαδό περίπου 14.000 τ.μ. – και η Trastor ποσό 27 εκατ. ευρώ – με επιφάνεια 16.795 τ.μ. Μάλιστα η περιοχή έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα εντεινόμενη υπεραξία σε ακίνητα γραφείων που έχουν αναπτυχθεί εκεί. Θυμίζουμε ότι το κτίριο των Ελληνικών Πετρελαίων είχε αγοράσει ο όμιλος L.P. Ellinas το 2011 από την πτωχευμένη Ektasis Development του Π. Ευθυμίου έναντι τιμήματος 55 εκατ. ευρώ. Αποτελείται από υπόγειο και τρεις ορόφους 9.384 τ.μ. ενώ και υπόγεια 19.550 τ.μ., ενώ αναπτύσσεται σε ένα οικόπεδο έκτασης 14.122,40 τ.μ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build